Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Úřední kontroly domácích kotlů

Ve Sbírce zákonů vyšla minulý týden novela č. 369/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Nejdiskutovanější změnou, kterou novela č. 369/2016 Sb. přináší, je nová pravomoc úředníků vstoupit do domácnosti a zkontrolovat, čím lidé topí ve svém kotli. Opoziční poslanci se domnívají, že jde o zásah do domovní svobody, a hodlají novelu napadnout u Ústavního soudu. Účinnosti novela č. 369/2016 Sb. nabude 1. ledna 2017.

Novela č. 369/2016 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů 14. listopadu 2016, je poměrně rozsáhlá a kromě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, mění také zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. V Poslanecké sněmovně byla novela schválena díky hlasům poslanců z ČSSD, ANO a KSČM, proti byly opoziční strany ODS a TOP 09, ale také koaliční KDU-ČSL. Odpůrci novely se obávají jejího zneužití v sousedských sporech a následných zásahů do domovní svobody. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který novelu č. 369/2016 Sb. v obou komorách Parlamentu obhajoval, uvedl, že novela rozhodně není protiústavní a má naopak obyvatelům obcí zajistit jejich právo na příznivé životní prostředí.
Fyzická kontrola kotle v domácnosti má být podle novelykrajním řešením při důvodném podezření, že je v domě spalován odpad, a to opakovaně i přes upozornění a výzvu k nápravě. Úředníci obce by kontrolu měli provádět společně s odborníkem na technický stav kotle. Kontrolovat se bude vlastní zařízení (kotel), topivo a bude odebrán vzorek popela ke zkoumání. Pokud se prokáže, že v kotli byly spalovány odpadky, bude lidem hrozit až padesátitisícová pokuta. Stejně vysoká pokuta bude hrozit i za nevpuštění kontrolujícího úředníka do domácnosti. Starostové obcí tak podle ministra dostanou do ruky účinný nástroj, jak zabránit lidem v pálení PET lahví nebo jiných zdraví nebezpečných odpadů v domácích kotlích. To je sice protizákonné už dnes, obcím ale chybí nástroj na vynucování tohoto zákazu.

Novela č. 369/2016 Sb. dále upravuje vjezd automobilů do nízkoemisních zón, konkrétně uznávání plaket ze zahraničí. O nízkoemisních zónách jsme psali v tomto článku, dosud ale v České republice žádné zóny vyhlášeny nebyly. Upravují se také pravidla pro vyhlašování a ukončování smogových situací a regulací, zejména v situacích, kdy zvýšené koncentrace některých látek v ovzduší rychle poklesnou. Pro vyšší ochranu obyvatel budou v zákoně o ochraně ovzduší nově stanoveny imisní limity pro určité částice polétavého prachu a emisní limity pro zdroje zápachu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.