Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákaz prodeje nezdravých potravin ve školách

V pondělí 5. září vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Dlouho očekávaná vyhláška, kterou média nazývají pamlskovou vyhláškou, přinese konec prodeje nezdravých potravin ve školních bufetech a automatech. Vyhláška č. 282/2016 Sb. nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 20. září 2016, školy ale budou mít ještě do konce letošního roku čas, aby přizpůsobily sortiment prodávaných potravin novým požadavkům.

Omezení prodeje nezdravého jídla a nápojů ve školách přinesla již novela č. 82/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon (psali jsme zde). Ministerstvo školství pak mělo stanovit vyhláškou, které potraviny bude možné ve školách prodávat. Ačkoli novela č. 82/2015 Sb. nabyla účinnosti už 1. května 2015, do začátku minulého školního roku vyhláška nebyla vydána a nakonec ministerstvo nestihlo ani začátek tohoto školního roku. Jedním z důvodů zdržení byla i nutnost posouzení vyhlášky Evropskou unií z hlediska případného možného omezení volného pohybu některých druhů potravin. Nakonec tedy vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních vyšla pod č. 282/2016 Sb. až 5. září 2016.
Tzv. pamlsková vyhláška nabude účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, tedy 20. září 2016. Prodejci ale dostanou možnost doprodat v prostorách škol a školských zařízení i potraviny nesplňující požadavky stanovené touto vyhláškou, pokud byly pořízené před 20. zářím 2016. Tato výjimka bude platit do prvního dne čtvrtého měsíce ode dne nabytí účinnosti vyhlášky, od 1. ledna 2017 již tedy nebude možné potraviny s nevyhovujícími parametry ve školách nabízet. Ještě delší výjimku dostaly mléčné výrobky zařazené do dotovaného programu Mléko do škol, ty se budou moci prodávat až do 31. července 2017, i když nárokům vyhlášky nevyhoví (jde např. o smetanové a tvarohové výrobky Lipánek, Pribináček nebo Bobík).
Text vyhlášky č. 282/2016 Sb. zakazuje ve školách prodej potravin a umísťování reklamy na potraviny, které obsahují umělá sladidla, kofein nebo trans mastné kyseliny pocházející z částečně ztužených tuků. Výslovně se zakazuje nabízet energetické nebo povzbuzující nápoje určené pro sportovce nebo osoby při zvýšeném tělesném výkonu. Naopak povolen bude prodej ovoce, zeleniny a šťáv z těchto plodů bez přidaného cukru. Povolené potraviny také budou muset obsahovat určitý minimální podíl původní složky v potravině, např. mléčné výrobky musí obsahovat 50 g mléčné složky na 100 g hotového výrobku. Z obložených baget a dalších pekařských výrobků budou muset zmizet veškeré majonézy, dresinky, hořčice a kečup. Příloha vyhlášky č. 282/2016 Sb. pak stanovuje nejvyšší přípustné hodnoty soli, tuků a cukrů pro některé povolené kategorie potravin, např. nealkoholické nápoje budou smět obsahovat pouze 4 gramy cukrů na 100 ml nápoje.
Omezení prodeje potravin a umísťování reklamy na potraviny se nebudou vztahovat na školy a školská zařízení pro starší studenty a zletilé osoby, do nichž nemají stálý přístup děti nebo žáci do splnění povinné školní docházky. Výjimku dostaly také potraviny vytvořené v rámci praktického vyučování, např. cukrářské výrobky. Zákaz se také nevztahuje na akce pořádané v budovách škol, které nemají souvislost se vzděláváním.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.