Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

DPH - přenesení daňové povinnosti od 1. října 2016

Dne 1. října 2016 začala platit novela nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, která byla ve Sbírce zákonů publikována pod číslem 296/2016 Sb. Novela rozšiřuje použití režimu reverse charge na vybrané telekomunikační služby. Generální finanční ředitelství uveřejnilo k této novele podrobnou Informaci. Cílem nařízení je podle Ministerstva financí zabránit daňovým únikům, které byly při poskytování některých telekomunikačních služeb zjištěny.

V režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) se přesouvá povinnost přiznat a zaplatit daň z dodavatele na odběratele. V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je tato oblast upravena v § 92a až § 92i. Zákon rozděluje použití režimu reverse charge na trvalé a dočasné. Trvalé použití tohoto režimu je uvedeno v zákoně v § 92b až 92e. Dočasnému režimu podléhá dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedené v nařízení vlády č. 361/2014 Sb.. Seznam zboží a služeb, u kterých se uplatňuje režim přenesené povinnosti, je uveden v tabulce pod článkem.
Nařízení vlády č. 296/2016 Sb. rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti na okruh velkoobchodních telekomunikačních služeb poskytovaných mezi podnikateli v elektronických komunikacích. Režim reverse charge je aplikován na poskytnutí služby elektronických komunikací na základě smluv o přístupu k sítím elektronických komunikací, smluv o propojení sítí elektronických komunikací, nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb, a to za podmínek stanovených v § 78 a násl. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Podrobnosti k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací jsou uvedeny v Informaci GFŘ, kterou uveřejnilo Generální finanční ředitelství 29. září 2016.
Telekomunikační služby jsou poslední komoditou, u které bylo možné zavést reverse charge nařízením vlády v rámci dočasného použití režimu přenesení daňové povinnosti. Podle Ministerstva financí je problém karuselových podvodů velmi vážný a proto chce rozšířit režim reverse charge na všechny komodity, u kterých to evropská směrnice povoluje. U dalších komodit je ale k rozšíření tohoto režimu nutný souhlas parlamentu. Vláda proto předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která zavádí režim reverse charge i u všech ostatních komodit, u kterých to dovoluje směrnice EU. Jedná se o poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních nebo montážních prací, o dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a také o dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu. Novela zákona o dani z přidané hodnoty je součástí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Účinnost novely je navržena od 1. ledna 2017.

Uplatnění režimu reverse charge od 1. října 2016
Trvalé použitíÚčinnost od
dodání zlata1. 4. 2011
provedení stavebních prací, včetně oprav1. 1. 2012
zboží uvedené v příloze č. 5 zák. o DPH,
např. dodání použitého materiálu, šrotu, odpadu
1. 4. 2011
dodání nemovitosti (dodavatel si zvolil zdanění)1. 1. 2016
Dočasné použití
převod povolenek na emise skleníkových plynů1. 4. 2011
dodání mobilních telefonů1. 4. 2015
dodání zařízení s integrovanými obvody1. 4. 2015
dodání herních konzolí, tabletů a laptopů1. 4. 2015
dodání surových či polozpracovaných kovů1. 4. 2015
dodání obilovin a technických plodin
1. 4. 2015 kukuřice a technické
plodiny (1. část),
1. 7. 2015 obiloviny a technické
plodiny (rozšíření o zbývající část),
1. 9. 2015 cukrová řepa
dodání plynu a elektřiny obchodníkovi1. 2. 2016

poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací1. 10. 2016

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.