Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v novém školním roce

V mateřských, základních a středních školách dnes začíná nový školní rok. I letos přináší začátek školního roku žákům, studentům, učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům několik legislativních změn. Dnešním dnem mimo jiné startuje mediálně diskutovaná inkluze, díky níž část dětí s postižením přestoupí ze speciálních a praktických škol do běžných škol. Od tohoto měsíce se také zvyšují tabulkové platy učitelům i pedagogickým pracovníkům.

Inkluze
Tzv. inkluzi přinesla již vloni novela č. 82/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon (psali jsme zde). Ustanovení, kterými se mění přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale nabývají účinnosti až dnešním dnem. Nově dostanou peníze na tyto žáky všechny školy, které je budou vzdělávat. Dosud mohly příspěvky na asistenty nebo na zvláštní pomůcky dostávat jen speciální nebo praktické školy, běžné školy musely potřebné finanční prostředky hledat ve svém rozpočtu. Od 1. září 2016 dostanou i běžné školy peníze od krajů, v celé České republice přejde dnešním dnem do běžných základních škol asi 200 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Omezení prodeje nezdravého jídla ve školách
Omezení prodeje nezdravého jídla a nápojů ve školách přinesla stejná novela, která obsahuje také výše popsanou inkluzi, tedy novela č. 82/2015 Sb. (psali jsme zde). Ministerstvo školství mělo stanovit vyhláškou, které potraviny bude možné ve školách prodávat. Ačkoli novela nabyla účinnosti už 1. května 2015, do začátku minulého školního roku vyhláška nebyla vydána. Očekávalo se tedy, že seznam s popisem nezdravých potravin, které se nebudou smět prodávat ve školách, bude připraven k letošnímu 1. září. Ani k tomuto termínu ovšem vyhláška vydaná nebyla, dle vyjádření Ministerstva školství vyjde nejdříve v průběhu září, v těchto dnech probíhá její posouzení Evropskou unií.

Domácí vzdělávání, jednotné přijímací zkoušky
Rozšíření individuálního domácího vzdělávání i na druhý stupeň základní školy přinesla novela č. 178/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon (psali jsme zde). Stejná novela zavádí od tohoto školního roku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky na všechny střední školy s výjimkou škol, ve kterých se při přijímacím řízení koná i talentová zkouška.

Zaměstnávání učitelů na dobu určitou
Od tohoto školního roku by také učitelé neměli řešit problém, kdy s nimi byly uzavírány pracovní smlouvy na dobu určitou pouze na období školního roku, tedy od 1. 9. do 30. 6. Po dobu hlavních prázdnin pak byli tito učitelé bez zaměstnání a potýkali se s existenční nejistotou. Tato praxe by měla skončit díky novele č. 379/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a která nabyla účinnosti 12. ledna 2016 (psali jsme zde). Nově musí doba trvání pracovního poměru pedagogického pracovníka na dobu určitou uzavřená mezi týmiž smluvními stranami činit nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát.

Vyšší platy pro učitele
Na poslední chvíli, tedy minulý týden, schválila vláda změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Novelizující nařízení obsahuje novou stupnici platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance, kteří jsou pedagogickými pracovníky. Novým nařízením se učitelům zvyšuje tarifní platy o šest procent a zaměstnancům škol a školských zařízení, kteří nejsou pedagogickými pracovníky, se platy zvyšují o 4 procenta (psali jsme zde).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.