Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EET: První fáze - upřesnění

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, vyšel ve Sbírce zákonů v polovině dubna letošního roku. Účinnosti nabude prvním dnem osmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení, tedy 1. prosince 2016 (psali jsme zde). A již ode dne nabytí účinnosti zákona začne pro první skupinu podnikajících subjektů platit povinnost evidovat tržby. Jaké činnosti ale do první skupiny obecně označované jako stravovací a ubytovací služby patří?

K rozfázování vzniku evidenční povinnosti přistoupilo Ministerstvo financí proto, aby byl náběh celého systému plynulejší, jeho zatěžování bylo pozvolné a podnikatelé měli dostatečný prostor k přípravě. Jednotlivé fáze budou spuštěny k 1. prosinci 2016, k 1. březnu 2017, k 1. březnu 2018 a k 1. červnu 2018 (psali jsme zde).
Podle § 37 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se elektronická evidence tržeb v první fázi, tedy již od 1. prosince 2016, bude týkat ubytovacích a stravovacích služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 56. Klasifikací NACE se pro účely zákona o evidenci tržeb rozumí klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1893/2006/ES, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2. Níže uvádíme seznam činností, které jsou ve společné statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (NACE Rev. 2) zařazeny do oddílů 55 a 56.
Dne 29. srpna 2016 uspořádalo Ministerstvo financí tiskovou konferenci na téma blížícího se spuštění Elektronické evidence tržeb a představilo zpřesněnou metodiku pro některé specifické případy. Na tiskové konferenci bylo oznámeno, že do první fáze budou z ekonomických činností v rámci NACE 56 spadat jen ty, u nichž se jedná o stravovací služby, tedy takové služby, kdy podnikatelé nabízejí jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě (restaurace, hospody, kavárny, kantýny, apod.).

O stravovací službu v rámci NACE 56 se podle výkladu Ministerstva financí pro účely EET nejedná pokud:
 • je stravování poskytováno jako prodej „s sebou“,
 • provozovna nedisponuje odpovídajícím zázemím ke konzumaci zakoupeného jídla a/nebo pití,
 • není současně v prostoru provozovny zajišťována alespoň některá z doplňkových služeb, jako např. stoly a židle , vytápění/klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor, apod.,
 • charakter jídla nevyžaduje pro odnesení s sebou nebo konzumaci na místě zvláštní zacházení (např. zmrzlina v kornoutu, popkorn v krabici, párek v rohlíku apod.).
V těchto výše uvedených případech má činnost podnikatele charakter dodání zboží a tržba z takové činnosti bude evidenci tržeb podléhat až ve 3. fázi. Pro stánky s občerstvením bez zázemí pro hosty, například na festivalech nebo trzích, nastane tedy povinnost evidovat tržby až od 1. března 2018.


Výčet ekonomických činností uvedených pod kódy 55 a 56
společné statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství
(NACE Rev. 2):
 • Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
 • Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
 • Kempy a tábořiště
 • Ostatní ubytování
 • Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
 • Poskytování cateringových služeb
 • Poskytování ostatních stravovacích služeb
 • Pohostinství

Související článek:
Elektronická evidence tržeb

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.