Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Značení tabákových výrobků

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích, která upravuje zejména požadavky na informace, které musejí být uvedené na obalech tabákových výrobků. Vyhláška byla vydána na základě novely č. 180/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Vyhláška č. 261/2016 Sb. i novela č. 180/2016 Sb. nabudou účinnosti 7. září 2016.

Požadavek na výraznější upozornění o škodlivosti kouření přinesla směrnice č. 2014/40/EU, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků, v aktualizovaném znění. Směrnice má být ve všech členských zemích EU uplatňována již od 20. května 2016 (psali jsme zde). Česká legislativa ale bude s touto směrnicí uvedena do souladu až 7. září 2016, kdy nabude účinnosti novela č. 180/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a také nová prováděcí vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích.
Na každém balení tabákového výrobku určeného ke kouření bude muset nově být uvedeno tzv. kombinované zdravotní varování, které musí obsahovat textové varování s odpovídající barevnou fotografií a informaci týkající se odvykání kouření. Kombinované varování bude muset pokrývat 65 % vnějšího povrchu přední i zadní strany jakéhokoliv balení tabákového výrobku ke kouření. Fotografie budou zobrazovat následky kouření, a to často až drastickou formou, např. detailním zobrazením poškozených orgánů či umírajících dětí kuřáků. Informace týkající se odvykání kouření bude v českém jazyce znít: "Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz". Vyhláška č. 261/2016 Sb. přesně specifikuje, jak mají být varování konkrétně provedena na jednotlivých typech balení tabákových výrobků. V příloze vyhlášky jsou vyobrazeny 3 sady kombinovaných zdravotních varování, přičemž každá sada obsahující 14 fotografií se bude používat jeden rok, a to tak, aby žádný z obrázků nebyl používán více nebo méně. Vyhláška č. 261/2016 Sb. dále stanoví, že nejmenší jednotkové balení cigaret musí obsahovat alespoň 20 cigaret, u tabáku pak 30 gramů tabáku. Definuje také maximální úroveň emisí cigaret, která je pro dehet 10 mg na cigaretu, pro nikotin 1 mg na cigaretu a pro oxid uhelnatý 10 mg na cigaretu.

Novela č. 180/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, pak stanoví, že doprodej cigaret v krabičkách bez varujících fotografií bude možný nejdéle 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti novely, tedy do 7. prosince 2016. Podle novely již také nebude možné prodávat žádné cigarety s příchutí kromě mentolových, které dostaly výjimku do roku 2020. Zákaz příchutí se nevztahuje na doutníky, doutníčky a tabák do vodních dýmek. Z cigaret nově zmizí údaje o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého, které podle EU mohly vyvolávat mylný dojem, že např. cigarety s nižším obsahem dehtu jsou zdravější. Novela č. 180/2016 Sb. přináší do zákona č. 110/19997 Sb. i změny z oblasti potravin, o nichž jsme psali v samostatném článku.

SEZNAM OBRAZOVÝCH VAROVÁNÍ (kombinovaná zdravotní varování)
 
Skupina 1


Skupina 2


Skupina 3

 
Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.