Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Krajské a senátní volby 2016

Dnes a zítra, tedy v pátek a sobotu 7. a 8. října 2016, budou občané podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, volit své krajské zastupitele a podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, třetinu senátorů, kterým podle Ústavy ČR uplyne volební období. O termínu konání voleb rozhodl prezident republiky už 21. dubna 2016. O dva týdny později vyšlo toto rozhodnutí pod č. 138/2016 Sb. ve Sbírce zákonů, za den vyhlášení voleb je tak považován 6. květen 2016.

Senátní volby
Volby do Senátu se konají každé dva roky, vždy v sudém roce na podzim a volí se vždy v jedné třetině obvodů. Senát se tak obměňuje průběžně. Letos se senátoři budou volit ve volebních obvodech č. 1 (Karlovy Vary), 4 (Most), 7 (Plzeň – město), 10 (Český Krumlov), 13 (Tábor), 16 (Beroun), 19 (Praha 11), 22 (Praha 10), 25 (Praha 6), 28 (Mělník), 31 (Ústí nad Labem), 34 (Liberec), 37 (Jičín), 40 (Kutná Hora), 43 (Pardubice), 46 (Ústí nad Orlicí), 49 (Blansko), 52 (Jihlava), 55 (Brno-město), 58 (Brno-město), 61 (Olomouc), 64 (Bruntál), 67 (Nový Jičín), 70 (Ostrava – město), 73 (Frýdek – Místek), 76 (Kroměříž) a 79 (Hodonín). Vymezení uvedených volebních obvodů je stanoveno v příloze č. 3 zákona č. 247/1995 Sb.
Senátní volby se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a probíhají dvoukolovým většinovým systémem. Volit lze pouze na území volebního obvodu, kde má volič trvalé bydliště. Volební obvody pro senátní volby jsou ale větší, obvykle je v nich několik měst nebo městských částí. Volební průkazy se tedy pro senátní volby vydávají. Volič může odvolit například v sousedním městě, ale pouze v rámci svého volebního obvodu. Volit mohou i státní občané ČR, kteří na území ČR nebydlí a voličské průkazy jim vydaly zastupitelské nebo konzulární úřady. Takový volič může volit v kterémkoliv obvodu, kde se konají volby.
Hlasování do Senátu je ze všech druhů voleb v ČR nejjednodušší. Každý kandidát na senátora má svůj hlasovací lístek, který se již dále nijak neupravuje. Volič jednoduše vybere svého kandidáta a jeho lístek vloží do obálky, kterou obdrží ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro letošní senátní volby jsou žluté a budou se vkládat do žlutých úředních obálek.
Pokud žádný z kandidátů v prvním kole nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, koná se druhé kolo voleb. To proběhne o týden později, tedy od 14. října od 14 hodin do 15. října do 14 hodin. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole obdrželi nejvyšší počet voličských hlasů. Vítěz druhého kola se stane senátorem. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb se voličům nedodávají předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti. Ve druhém kole může hlasovat i volič, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku 18 let.

Krajské volby
Společně s prvním kolem senátních voleb se budou konat také krajské volby, v nichž se budou podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, volit krajští zastupitelé všech třinácti krajů mimo hlavní město Prahu. Do krajských voleb se letos přihlásilo téměř devět desítek různých politických stran, politických hnutí nebo jejich koalic. Voličem může být státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, a to v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou letos šedé barvy a jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Ve volební místnosti budou voliči jeden zvolený lístek vkládat do úřední obálky stejné barvy jakou mají hlasovací lístky, tedy šedé. Na hlasovacím lístku zvolené politické strany, politického hnutí nebo koalice může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Dominantní postavení v krajských zastupitelstvech bude obhajovat vládní strana ČSSD, další vládní uskupení hnutí ANO 2011 se krajských voleb účastní poprvé.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.