Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vznikne nový Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Nový úřad, který bude plnit funkci regulátora v dopravě, vznikne na základě zcela nového zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, který minulý týden podepsal prezident a nyní čeká na zveřejnění ve Sbírce zákonů. Související novelu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, která mimo jiné mění např. pravidla pro kácení dřevin na dráze, senátoři vrátili poslancům s pozměňovacím návrhem. Poslanci při opakovaném projednání novelu schválili v senátním znění a tento týden již byla odeslána k podpisu prezidentovi. Oba zákony nabudou účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jejich vyhlášení.

Novým zákonem se zřizuje ústřední správní organizace Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen "Úřad"). Nový Úřad bude sídlit v Praze a měl by mít asi 20 až 30 úředníků, v jeho čele bude stát předseda, kterého bude jmenovat vláda, a to vždy na šestileté funkční období s možností být jmenován opakovaně. O příslušný počet nově vzniklých služebních míst by měl přijít současný Drážní úřad a Drážní inspekce. Úřad bude, na rozdíl od současného Drážního úřadu, nezávislý na Ministerstvu dopravy.
Úřad bude dohlížet na užívání drážní a letecké dopravní infrastruktury. Jeho hlavním úkolem bude dozor nad rovným přístupem státu k jednotlivým dopravcům při rozdělování kapacity na železnici, rozhodování sporů mezi dopravci a provozovateli dráhy, mezi poskytovateli evropské služby elektronického mýta a sporů o letištní poplatky. V kompetenci Úřadu bude také uzavírání smluv o přístupu na dráhu nebo schvalování výlukových jízdních řádů. Jedním z úkolů Úřadu bude i ochrana veřejné služby, tedy spojů objednaných a financovaných z veřejných peněz, proti komerčním linkám. To má zajistit pokrytí méně frekventovaných tratí v méně využívaných časech.
Nový Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vznikne půl roku po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů.

Související novelou se mění nejen zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ale ještě dalších osm zákonů. Většina změn je reakcí na vznik nového Úřadu, novela ale obsahuje i jiné úpravy stávajících zákonů. Mění se např. pravidla pro kácení dřevin na dráze. Nově už k jejich odstraňování z důvodu zajištění provozuschopnosti dráhy nebude třeba povolení orgánu ochrany přírody. Bude však nutné oznámit mu takový záměr 15 dní předem. Zakázat nebo omezit kácení bude možné jen na základě závazného stanoviska správního drážního úřadu. Jednou z dalších změn je, že provozovatelé a dopravci na železnici budou muset nově zajistit školení svých zaměstnanců osobou akreditovanou Ministerstvem dopravy. Novelou se také stavby celostátních, regionálních, tramvajových a trolejbusových drah a stavba metra označují jako veřejně prospěšné, což by mělo pomoci zejména městům při budování nových linek hromadné dopravy.
Tuto související novelu Senát vrátil do Poslanecké sněmovny s pozměňujícím návrhem, který rozšiřuje okruh situací, kdy provozovatel veřejně nepřístupné vlečky umožní dopravci nediskriminačním způsobem užít tuto vlečku nebo její část. Pozměňovací návrh, který také obsahuje několik legislativně-technických změn, poslanci přijali. Novela zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, již čeká na prezidentův podpis, účinnosti nabude půl roku po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.