Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový zákon o centrální evidenci účtů

Ve Sbírce zákonů vyšel minulý týden zcela nový zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů. Zákon č. 300/2016 Sb. má pomoci v boji s trestnou činností včetně korupce nebo financování terorismu. Společně se zákonem o centrální evidenci účtů byla vydána i souhrnná novela č. 301/2016 Sb., kterou se mění některé související zákony. Oba předpisy nabudou účinnosti patnáctým dnem po jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 6. října 2016. Ke spuštění samotného registru by pak mělo dojít až prvním dnem šestnáctého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona č. 300/2016 Sb., tedy 1. ledna 2018.

Zcela novým zákonem č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, se zřídí registr všech účtů lidí a firem, které jsou vedeny u tuzemských bank. Centrální evidenci bude spravovat Česká národní banka a její součástí nebudou informace o pohybech ani zůstatcích na účtech klientů, bude se evidovat jen samotná existence účtů. O informace z evidence budou moci žádat daňové orgány, orgány činné v trestním řízení, zpravodajské služby a Finanční analytický útvar ministerstva financí. Z orgánů činných v trestním řízení to bude státní zástupce a předseda senátu trestního soudu. Oprávněné osoby na základě dotazu nejpozději do 24 hodin zjistí, ve kterých bankovních institucích má podezřelá osoba vedené účty. Odpadne tak dotazování v jednotlivých bankách, dnes totiž musí např. policie oslovit všechny finanční instituce jednotlivě s dotazem, zda u nich podezřelý nemá účet. Získat kompletní informace tak dnes trvá minimálně několik dnů, někdy i týdnů. Díky centrální evidenci se zrychlí získávání potřebných dat a minimalizuje se riziko úniku informací v citlivých kauzách. Bankovní tajemství nebude ohroženo. Na vstupy do evidence bude dohlížet sněmovní komise, data v evidenci budou archivována deset let.
Novelou č. 301/2016 Sb., která byla vydána společně s novým zákonem o centrální evidenci účtů, se stručně mění související ustanovení v šesti zákonech. Jde o zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (tzv. trestní řád), a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.