Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daňové přiznání - výdajové paušály

Výpočet výdajů procentem z příjmů je pro OSVČ nejjednodušší způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Všichni živnostníci si mohou v daňovém přiznání za rok 2010 odečíst stejný paušál jako v roce 2009, nižší procento výdajů si odečtou OSVČ, které podnikají podle zvláštních předpisů.

Při uplatňování výdajů procentem z příjmů není nutné shromažďovat doklady o nákupech zboží a služeb, evidují se pouze zdanitelné příjmy. Výdaje se vypočtou procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 nebo v případě pronájmu podle § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Rozdíl příjmů a výdajů tvoří základ daně.
V roce 2009 se výdajové paušály výrazně zvýšily novelou č. 289/2009 Sb. zákona o daních z příjmů. Zákon č. 362/2009 Sb., tzv. Janotův balíček, vrátil od roku 2010 na původní úroveň z roku 2008 výdajové paušály pro OSVČ, které mají příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů. U všech živností a zemědělských činností zůstaly výdajové paušály pro rok 2010 na stejné úrovni jako v roce 2009. 
Pro zdaňovací období roku 2011 se paušály nemění, nově však bude možné uplatnit výdaje paušálem pro příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku.

Podrobný přehled výdajových paušálů:Činnost
Výdajový paušál
(% z příjmů) 
pro rok 2009
pro rok 2010
pro rok 2011
§ 7 odst. 1 písm. a)
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 80   80 80
§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živností řemeslných
 80  80 80
§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živností kromě živností řemeslných
 60  60 60
§ 7 odst. 1 písm. c)
příjmy s jiného podnikání podle zvláštních předpisů
 60  40 40
§ 7 odst. 2 písm. a)
příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní podle § 7 odst. 6

 60

 40

40
§ 7 odst. 2 písm. b)
příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů

 60

 40

40
§ 7 odst. 2 písm. c)
příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů
 
60

 40

40
§ 7 odst. 2 písm. d)
příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu

 60

 40

40
§ 7 odst. 2 písm. e)
příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku


30
§ 9 odst. 1
příjmy z pronájmu
 30  30 30

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.