Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Deset dopravních staveb bude možné zahájit bez nového posudku EIA

Senát včera projednal a schválil stručnou novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Novela umožní zahájit deset dopravních staveb bez nutnosti opakovat u nich posudky EIA, které jsou staré a Evropská unie je neuznává. Díky výjimce vyjednané s Evropskou komisí bude možné těchto deset vybraných dopravních staveb realizovat s pomocí evropských dotací jen na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí.

V současné době je v České republice asi sto staveb s posudky EIA, které byly vydány podle starého, dnes již neplatného, zákona č. 244/1992 Sb. ještě v době, kdy Česká republika nebyla členem Evropské unie. Evropská unie tyto posudky neuznává a odmítá se podílet na financování takových staveb. Koncem června ale premiér Bohuslav Sobotka oznámil, že se podařilo vyjednat s Evropskou komisí dohodu o výjimce pro deset dopravních staveb. Tyto vybrané dopravní stavby bude možné zahájit a čerpat na ně evropské dotace z Operačního programu Doprava 2, i když mají neplatné posudky EIA. Posudky nebude nutné opakovat, díky výjimce postačí pouze stanovisko Ministerstva životního prostředí. Jde o klíčové dopravní stavby, pro které už jsou vykoupené pozemky, mají platná územní rozhodnutí a stavební povolení. U všech ostatních staveb již Ministerstvo dopravy zahájilo přípravy pro vypracování nových posudků EIA podle nových a Evropskou komisí uznávaných pravidel. Mezi vybrané dopravní stavby se nedostal původně navrhovaný Pražský okruh, protože pro jeho stavbu dosud není vydáno platné územní rozhodnutí.
Novelou se do zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vkládá nový § 23a, který přesně specifikuje, co se pokládá za prioritní dopravní záměr. Stavby, které splní všechny požadavky uvedené v novém § 23a, obdrží požadované stanovisko Ministerstva životního prostředí a bude možné je na základě vyjednané výjimky realizovat. Konkrétní seznam deseti vybraných dopravních staveb pak bude zveřejněn v připravovaném nařízení vlády, jehož návrh již byl součástí důvodové zprávy k novele. Celkem se jedná asi o 120 kilometrů dálnic a modernizaci jedné železniční tratě.
Novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, schválila Poslanecká sněmovna zrychleně již v prvním čtení na konci června. V Senátu pro ni včera hlasovalo 53 z 60 přítomných senátorů, proti nebyl nikdo. Pod novelou už schází jen podpis prezidenta republiky, účinnosti nabude dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Prioritní dopravní záměry uvedené v připravovaném nařízení vlády:
  • D3 Obchvat Českých Budějovic (D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín)
  • D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice (D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; and D6 Nové Strašecí - Řevničov)
  • D48 Frýdek Místek, obchvat
  • D35 Opatovice - Ostrov (D35 Opatovice nad Labem - Časy a D35 Časy - Ostrov)
  • D49 Hulín - Fryšták
  • D55 Otrokovice obchvat JV
  • D11 1106 Hradec Králové – Smiřice
  • I/11 Ostrava, prodloužená Rudná
  • D1 0136 Říkovice – Přerov
  • Modernizace trati Sudoměřice – Votice

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.