Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Regulace provizí zprostředkovatelům pojištění

Na začátku minulého týdne byla ve Sbírce zákonů publikována novela č. 295/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, tzv. zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Novelou č. 295/2016 Sb. se regulují provize zprostředkovatelů životních pojištění a zavádí se také regulace výpočtu odkupného při výpovědi životního pojištění. Novela nabude účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. prosince 2016.

O schválení novely, která by regulovala provize zprostředkovatelů pojištění, se Poslanecká sněmovna pokoušela více než 2 roky. Naposledy se návrh na změnu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích dostal do třetího čtení v polovině listopadu 2015, kdy po neschválení dvou pozměňovacích návrhů ČSSD nebyla novela nakonec schválena vůbec. Nový vládní návrh novely byl stručnější a po necelých 8 měsících legislativního procesu byl v pátek 1. července 2016 schválen 125 hlasy ze 152 přítomných poslankyň a poslanců, Senátem pak novela č. 295/2016 Sb. prošla 24. srpna 2016 poměrně těsnou většinou 35 z 64 přítomných.
Novela č. 295/2016 Sb., kterou se mění zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích reguluje zálohové provize u životních pojištění, a to včetně rizikových pojištění, tedy u investičních, kapitálových i rizikových složek životních pojistek. Novela nestanovuje maximální výši vyplacené provize, ale zavádí pětileté storno. Při výpovědi pojištění v prvních pěti letech jeho trvání tak bude mít zprostředkovatel nárok jen na jednu šedesátinu sjednané odměny za každý měsíc, po který pojištění trvalo. U pojistek sjednaných na dobu kratší než 5 let dostane zprostředkovatel odměnu v takové výši, kolik činí podíl doby skutečného trvání pojištění a sjednané pojistné doby vyjádřený v měsících. Regulace se netýká jednorázových pojištění a pojištění, u nichž byla odměna sjednána jako rovnoměrná roční platba zprostředkovateli po celou dobu trvání pojištění.
Druhou významnou změnou jsou nová pravidla pro výpočet odkupného, tedy částky, která je klientovi vyplacena při vypovězení životního pojištění s investiční či spořící složkou. V současnosti totiž klienti, kteří vypovědí pojištění v prvních dvou letech, nedostanou žádné odkupné, protože veškeré zaplacené pojistné je spotřebováno na úhradu nákladů za sjednání pojištění. Nově by pojišťovny tyto náklady měly uplatňovat rovnoměrně po dobu 5 let. Za každý měsíc trvání pojištění si tak budou moci odečíst jen jednu šedesátinu z celkových pořizovacích nákladů souvisejících s uzavřeným pojištěním. Do celkových pořizovacích nákladů se přitom započítává právě provize zprostředkovateli, ale i další přípravné práce jako např. evidenční náklady nebo lékařské prohlídky.
Podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) je novela č. 295/2016 Sb. kompromisem, který zohledňuje zájem pojišťoven, klientů i zprostředkovatelů. Odpůrci novely tvrdí, že zprostředkovatelé budou díky novele nuceni udržet uzavřené pojistné smlouvy po dobu pěti let, a to i v případech, kdy to pro klienty nebude výhodné.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.