Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Registr smluv

Od začátku tohoto měsíce začal platit zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tzv. zákon o registru smluv. Zcela nový zákon vyšel ve Sbírce zákonů již v polovině prosince loňského roku, účinnosti ale nabyl až 1. července 2016. Podle nového zákona, jehož hlavním cílem je zabránit korupci, mají obce, kraje i stát povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun v centrálním registru, který povede Ministerstvo vnitra.

Legislativní proces, v němž vznikal zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provázela bohatá a dlouhá diskuze a zákon byl nakonec schválen s několika podstatnými výjimkami. Povinnost zveřejňovat smlouvy o objemu nad 50 tisíc korun bez DPH tak nakonec mají státní úřady, kraje a větší obce. Povinnost se vztahuje i na firmy, v nichž má stát, kraj nebo obec většinový podíl. Mimo jiné se tak nová povinnost dotkne třeba i České televize a Českého rozhlasu, státních fondů a ústavů. Smlouvy musí dotčené instituce zveřejňovat v elektronické podobě v centrálním internetovém registru. Registr smluv bude spravovat ministerstvo vnitra a měl by být bezplatně přístupný po internetu. Za další rok, tedy od 1. července 2017, pak začne platit pravidlo, že smlouva nezveřejněná v registru pozbude platnosti.

Výjimky
Trvalou výjimku z povinnosti zveřejňovat smlouvy dostaly obce 1. a 2. stupně (obce bez úřadu s rozšířenou působností), které prý nemají na agendu spojenou s centrálním registrem dostatečný úřednický aparát. Povinnosti zveřejňovat smlouvy se vyhnou také společnosti s většinovým podílem státu, krajů nebo obcí, jejichž akcie se obchodují na burze (např. ČEZ). Zákon se také nevztahuje na smlouvy zdravotních pojišťoven se zdravotnickými zařízeními, protože to už upravuje tzv. transparenční novela zákona o veřejném zdravotním pojištění (psali jsme zde). Na návrh místopředsedy TOP 09 a bývalého ministra financí Miroslava Kalouska bylo už v Poslanecké sněmovně z působnosti nového zákona vyňato i 6 institucí, o jejichž rozpočtu kvůli jejich nezávislosti nerozhoduje vláda, ale rozpočtový výbor Sněmovny. Jde o Poslaneckou sněmovnu, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv.

Budějovický Budvar
V Poslanecké sněmovně je aktuálně ve druhém čtení návrh novely zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který má jediný cíl, a to vyjmutí národního podniku Budějovický Budvar z působnosti zákona. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že Budějovický Budvar je podnikatelským subjektem a pohybuje se ve vysoce konkurenčním prostředí. Povinným zveřejňováním smluv by odkryl svou obchodní strategii, což by ohrozilo jeho konkurenceschopnost. Mohlo by tak dojít ke zhoršení postavení pivovaru na trhu a k poškození hodnoty celého podniku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.