Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Financování politických stran a volebních kampaní

Od začátku příštího roku začnou platit dvě novely zákonů, které se týkají financování politických stran a volebních kampaní. Novelu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, senátoři schválili už koncem srpna a minulý týden ji podepsal prezident. Druhou novelu, kterou se mění hned několik volebních a souvisejících zákonů, Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňujícím návrhem, který poslanci hned první den aktuálně probíhající 49. schůze schválili.

Protože účinnosti obě novely nabudou až od 1. ledna 2017, letošních podzimních krajských a senátních voleb se ještě nedotknou. Od příštího roku by ale podle novely, kterou se mění některé volební zákony, měly být výdaje na volební kampaně limitované. V kampaních před volbami do Poslanecké sněmovny budou smět politické strany a hnutí utratit maximálně 90 milionů korun, před krajskými volbami to bude maximálně 7 milionů korun v jednom kraji. Kandidáti na senátora pak budou smět při volební kampani utratit maximálně 2 miliony korun, případně 2,5 milionu korun, pokud se zúčastní i druhého kola voleb. Před volbami do Evropského parlamentu se budou muset kampaně politických stran, hnutí nebo koalic vejít do limitu 50 milionů korun. Při volbě prezidenta se již stanovený limit měnit nebude, jednotliví kandidáti tak budou smět za kampaň utratit maximálně 50 milionů korun. Pro volby do obecních zastupitelstev limit stanoven není. Limit se netýká ani pražských magistrátních voleb, přestože fakticky plní funkci krajských voleb.
Pro volební kampaně budou muset strany, hnutí či koalice zřídit transparentní volební účty. U sněmovních a evropských voleb se novelou také zvyšuje volební kauce ze současných 15 tisíc korun na 19 tisíc korun.
Novela také omezuje kampaně třetích osob (nekandidujících jednotlivců, firem nebo spolků) ve prospěch některé strany nebo konkrétního kandidáta. Nově se tyto subjekty budou muset zaregistrovat a jejich podporující kampaně budou finančně omezené. Právě k této části novely senátoři vypracovali a schválili pozměňovací návrh, který má 67 bodů. I přes jeho rozsáhlost sami senátoři svůj pozměňovací návrh označili jako upřesňující. Poslanecká sněmovna se tedy novelou, kterou se mění některé volební zákony, musela zabývat znovu, a pokud měla novela platit, museli ji poslanci schválit v senátním znění. Jde totiž o volební zákon, u nějž je třeba souhlasu obou komor Parlamentu, poslanci tedy nemohli senátní změny přehlasovat. 6. září tedy Poslanecká sněmovna novelu, kterou se mění některé volební zákony, schválila ve znění senátního pozměňovacího návrhu a k včerejšímu dni ji doručila prezidentovi k podpisu.

Novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, pak přináší změny ve financování politických subjektů. Politické strany a hnutí budou muset založit transparentní účty. Jen na transparentní účty budou smět přijímat příspěvky ze státního rozpočtu, dary a jiná bezúplatná plnění. Politické strany a hnutí také nebudou smět přijímat od jedné fyzické či právnické osoby dary vyšší než tři milióny korun. Kvůli zvýšení transparentnosti si také strany budou smět brát úvěry jen od registrovaných k tomu určených subjektů, zejména tedy od bank.
Novinkou jsou politické instituty, které budou smět strany zakládat jako všeobecně prospěšné společnosti, a které se budou věnovat publikační, vzdělávací nebo kulturní činnosti. Jejich činnost bude muset být financována z transparentního účtu strany a na podporu činnosti institutu bude strana dostávat příspěvek ze státního rozpočtu ve výši jedné desetiny příspěvku, který dostává na činnost.
Stranám a hnutím se také zvýší příspěvky za poslance, senátory a krajské a pražské zastupitele, a to na úroveň před ekonomickou krizí. Příspěvek na jednoho poslance se tak např. zvýší o 45 tisíc korun na celkových 900 tisíc korun za rok.
Dodržování nových povinností, které obě novely zavádějí, by měl kontrolovat nově zřízený Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který bude sídlit v Brně. Tuto novelu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, senátoři schválili bez připomínek a prezident ji 6. září 2016 podepsal.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.