Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přehlednější vyúčtování energií

Od pátku 1. července 2016 nabude účinnosti vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Díky vyhlášce by zákazníci měli dostávat přehlednější a srozumitelnější vyúčtování za elektřinu a plyn. Lepší srozumitelnost účtů za energie požaduje i Evropská unie a evropské spotřebitelské organizace.

Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, vyšla ve Sbírce zákonů již počátkem března tohoto roku, účinnosti ale nabývá až od 1. července 2016. Dodavatelé energií tak měli dost času na to, aby svá vyúčtování přizpůsobili novým požadavkům. Většina velkých dodavatelů již také oznámila, že jsou připraveni novou vyhlášku dodržovat.
Na první straně faktury zpracované podle požadavků vyhlášky č. 70/2016 Sb. bude tzv. zjednodušené vyúčtování, které bude obsahovat počáteční stav elektroměru nebo plynoměru na začátku zúčtovacího období a konečný stav na konci zúčtovacího období. Dále pak průměrná cena na jednotku spotřeby, celková spotřeba a konečná cena pro zákazníka. Tam, kde je elektřina účtována ve vysokém a v nízkém tarifu, budou na zjednodušeném vyúčtování údaje za každý tarif zvlášť. Průměrná cena elektřiny na jednotku spotřeby již bude obsahovat cenu silové elektřiny, cenu za distribuci, cenu za služby i příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů. U plynu pak bude v průměrné ceně zahrnutá cena dodaného plynu a ceny všech souvisejících služeb. Zákazník tak bude vědět, kolik dohromady platí za jednu spotřebovanou kilowatthodinu.
Další strany vyúčtování budou obsahovat všechny ostatní údaje, odděleně bude vyúčtována spotřeba, služby, distribuce i platby za obnovitelné zdroje. Dále pak také informace o odběrném místě, o výši zaplacených záloh, o způsobu uplatnění reklamace a o právech zákazníka. I nadále však ve vyúčtování nebudou informace o tom, zda je smlouva o dodávce energií uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou, o datu, kdy smlouva končí, případně o jejím automatickém prodlužování. Energetický regulační úřad původně chtěl, aby tyto informace byly do vyúčtování povinně zahrnuty, ale někteří dodavatelé se postavili proti.
Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, má dvě přílohy, které obsahují vzory přehledů vyúčtování dodávek elektřiny a plynu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.