Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Kandidatura státních zaměstnanců ve volbách

Vzhledem k blížícím se krajským volbám, které se budou konat letos na podzim, vyvstala pro mnoho státních zaměstnanců otázka, zda mohou ve volbách kandidovat a zda případný úspěch a zvolení do funkce zastupitele bude v rozporu se služebním zákonem či nikoliv. Ministerstvo vnitra připravilo výklad příslušných ustanovení služebního zákona nazvaný "Podmínky kandidatury státních zaměstnanců ve volbách do krajských a obecních zastupitelstev".

Krajské volby vyhlásil prezident Miloš Zeman svým rozhodnutím č. 138/2016 Sb. na pátek 7. října a sobotu 8. října 2016. Pro mnoho státních zaměstnanců budou tyto nadcházející krajské volby prvními volbami za dobu trvání jejich služebního poměru. Ministerstvo vnitra proto odpovídá na aktuální otázku, zda podle služebního zákona č. 234/2014 Sb. je účast na kandidátce nebo následný případný volební úspěch a zisk mandátu v rozporu se služebním poměrem.
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, tzv. služební zákon, nevylučuje, aby státní zaměstnanec ve služebním poměru kandidoval ve volbách do všech zastupitelských sborů, a to i jako člen politické strany nebo politického hnutí. Samotná jeho kandidatura ve volbách se tedy na jeho služebním poměru nijak neprojeví. O slučitelnosti služebního poměru a členství a výkonu funkce v politické straně či politickém hnutí jsme psali již dříve v tomto samostatném článku.
V případě zisku mandátu zastupitele už ale k neslučitelnosti s výkonem státní služby dojít může, proto Ministerstvo vnitra ve svém výkladu popisuje jednotlivé situace, které mohou nastat. Na to, zda je získaný mandát slučitelný s výkonem služby, mají vliv tři zásadní faktory:
  • zda státní zaměstnanec je pouze řadovým státním zaměstnancem nebo zda vykonává funkci představeného,
  • zda funkce člena zastupitelstva vznikla před vznikem nebo až po vzniku služebního poměru a
  • zda bude vykonávat funkci uvolněného člena zastupitelstva nebo neuvolněného člena zastupitelstva.
Plné znění výkladu ministerstva vnitra včetně všech možných kombinací výše uvedených faktorů najdete zde. Výklad také upozorňuje na další aspekty související s kandidaturou státního zaměstnance, jako např. na právo na poskytnutí služebního volna bez náhrady mzdy ode dne následujícího po registraci kandidátní listiny krajským úřadem do dne předcházejícího volbám nebo na zásady nestrannosti a na jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními.

Související článek:
Služební zákon - stanovisko k § 80

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.