Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový atomový zákon

Ve středu 10. srpna 2016 vyšel ve Sbírce zákonů zcela nový atomový zákon č. 263/2016 Sb., který nahradí většinu ustanovení dnes již zastaralého zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. zohledňuje novou evropskou legislativu a zpřesňuje technické požadavky pro provoz jaderných elektráren. Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. a novela č. 264/2016 Sb., kterou se mění 13 souvisejících zákonů, nabudou účinnosti 1. ledna 2017.

Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. akceptuje požadavky současného mezinárodního práva a také transponuje nové evropské směrnice. Zákon zejména zpřesňuje některé technické požadavky a pravidla pro provoz stávajících jaderných elektráren a pravidla pro uvádění nových bloků do provozu.
Zákon č. 263/2016 Sb. také definuje, co jsou v oblasti jaderné energetiky citlivé činnosti podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Lidé vykonávající tyto činnosti budou muset nově mít bezpečnostní prověrku. Podle důvodové zprávy půjde asi o 2700 osob, k jejichž prověření bude muset Národní bezpečnostní úřad přijmout asi devět nových pracovníků. To by ale měl být jediný výraznější dopad nového atomového zákona na státní rozpočet.
Zákonem č. 263/2016 Sb. se zvyšuje jednorázový příspěvek pro obce, v jejichž katastru bylo stanoveno chráněné území pro ukládání jaderného odpadu do podzemí. Nově by tento příspěvek mohl činit až 50 milionů korun. Nový atomový zákon také stanovuje sazby pravidelného poplatku pro původce jaderného odpadu, který je zároveň provozovatelem jaderné elektrárny. Poplatek má činit 55 korun za každou megawatthodinu vyrobené elektřiny.
Senátoři atomový zákon schválili, ale přijali k němu ještě doprovodné usnesení, kterým žádají vládu ČR, aby předložila návrh zákona upravujícího zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště radioaktivního odpadu podle §108 odst. 4 nového zákona. Návrh by vláda měla předložit tak, aby mohl být schválen do konce 7. volebního období Poslanecké sněmovny.

Společně s novým atomovým zákonem byla schválena také novela č. 264/2016 Sb., kterou se mění 13 souvisejících zákonů, včetně stávajícího zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření. V tomto současném, ale již zastaralém atomovém zákoně, se novelou č. 264/2016 Sb. ruší většina ustanovení. Platná tak zůstane pouze část upravující odpovědnost za jaderné škody, a to do doby, než bude přijat nový zákon o odpovědnosti za jadernou škodu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.