Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový celní zákon

Ve Sbírce zákonů byl koncem minulého týdne publikován zcela nový celní zákon č. 242/2016 Sb., který má zejména pro menší firmy zjednodušit celní řízení. Společně s novým celním zákonem byla přijata i souhrnná novela č. 243/2016 Sb., kterou se mění více než čtyři desítky souvisejících zákonů. Oba zákony nabyly účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 29. července 2016.

Zcela nový celní zákon č. 242/2016 Sb., který nahradí současný zákon č. 13/1993 Sb., má sladit českou legislativu s novým celním kodexem Unie, který začal platit 1. května 2016. Jedním z cílů nového zákona č. 242/2016 Sb. je větší využití moderních nástrojů a nových technologií, zejména pak elektronického prostředí, v celním řízení. Celní zákon č. 242/2016 Sb. sjednocuje postupy pro celou oblast cel, tedy pro celní dohled, kontrolu a řízení, včetně zajištění cla, vyměření a jeho výběru.
Nejvíce by měl nový zákon usnadnit celní řízení menším firmám a dovozcům, kteří již nebudou muset zajišťovat celní dluh opakovaným skládáním peněz. Nově totiž bude možné peníze složené na účet používat jako jistotu k zajištění opakovaně pro více obchodů.
Stejně jako předchozí celní zákon č. 13/1993 Sb., umožní i nový zákon č. 242/2016 Sb. kontrolu poštovních zásilek. Prolomit poštovní tajemství bude možné jen při důvodném podezření, že zásilka obsahuje zboží podléhající celnímu dohledu.
Souhrnná novela č. 243/2016 Sb., kterou poslanci schválili společně s novým celním zákonem, mění přes 40 souvisejících zákonů, včetně zákona o DPH (psali jsme zde). Ve stejný den jako nový celní zákon, tedy 29. července 2016, vyšla ještě další částka Sbírky zákonů, v níž byly publikovány další čtyři související předpisy. Jde o nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, vyhlášku č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, vyhlášku č. 246/2016 Sb., o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem, a Sdělení Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.