Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o spotřebitelském úvěru

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 nabude účinnosti nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a s ním i související souhrnná novela č. 258/2016 Sb. Oba předpisy vyšly ve Sbírce zákonů již počátkem srpna. Podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, bude možné splatit celý úvěr nebo alespoň jeho část bez sankcí a sníží se také sankce za pozdní splácení. Nový zákon celkově posílí postavení spotřebitelů na finančním trhu a naopak zvýší odpovědnost poskytovatelů úvěrů.

Původním autorem poměrně rozsáhlého zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Ministerstvo financí. V Poslanecké sněmovně byly k návrhu zákona podány desítky pozměňovacích návrhů, jeho výslednou podobu ale nakonec schválilo 157 ze 175 přítomných poslanců. Senátoři pak zákon o spotřebitelském úvěru i související novelu projednali a schválili 14. července 2016 na své 26. schůzi, ve Sbírce zákonů oba předpisy vyšly 5. srpna 2016 a účinnosti nabudou 1. prosince 2016. Nový zákon č. 257/2016 Sb. zcela nahradí dosavadní zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Poskytovatelé úvěrů budou mít nově povinnost prověřit, zda žadatel o půjčku bude schopen úvěr ze svých příjmů řádně splácet. Pokud schopnost splácet nebude řádně prověřena, bude smlouva o úvěru neplatná. Spotřebitel bude muset jistinu dluhu z této neplatné smlouvy splatit podle svých možností, ale nebude muset platit žádné úroky, a již zaplacené úroky, mu budou vráceny zpět.
Pozdní splácení úvěru bude možné sankcionovat maximálně do částky odpovídající 50 % z výše úvěru, nejvýše však 200 tisíc korun. Toto opatření má platit i zpětně.
Při předčasném splacení dluhu bude mít poskytovatel nárok jen na účelně vynaložené náklady, které mu předčasným splacením vzniknou. Pokuty za předčasné splacení úvěru by tedy měly být minulostí. Předčasné splacení úvěru na bydlení by navíc mělo být zcela zdarma pro spotřebitele, kteří se ocitnou v těžké životní situaci. U hypoték bude možné každoročně vždy měsíc před výročím uzavření smlouvy splatit až jednu čtvrtinu půjčky bez poplatku. Při prodeji nemovitosti bude možné hypotéku splatit celou, pokud smlouva trvala alespoň dva roky. Poplatek za takové splacení byl stanoven na 1 % z výše předčasné splátky, maximálně však může dosáhnout částky 50 tisíc korun.
Banky také budou muset už v reklamách na své produkty jasně říct, kolik bude hypotéka skutečně stát, a tuto informaci bude muset spotřebitel navíc obdržet písemně ještě před podpisem smlouvy.
Nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, také klade vyšší nároky na odbornost poskytovatelů úvěrů, kteří navíc budou muset disponovat základním kapitálem minimálně ve výši 20 milionů korun. Zpřísnění podmínek se bude týkat i tzv. mikropůjček, tedy spotřebitelských úvěrů do 5 tisíc korun. Kontrola poskytovatelů úvěrů bude nově spadat pod Českou národní banku, která také bude vydávat příslušné licence a udělovat pokuty za nelegální poskytování úvěrů. Dosud jsou úvěrové firmy kontrolovány Českou obchodní inspekcí.
V souhrnné novele č. 258/2016 Sb., kterou se mění související zákony, se mimo jiné ruší možnost řešení sporů u smluv ze spotřebitelských úvěrů arbitrážemi prostřednictvím rozhodců. Nově budou tyto spory rozhodovat výhradně soudy.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.