Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nižší poplatky za vynětí pozemku z půdního fondu

Příští úterý, tedy 28. června 2016, nabude účinnosti novela č. 184/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Díky novele č. 184/2016 Sb. budou lidé při stavbě rodinného domu platit nižší poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Za vynětí půdy pro krajské a obecní komunikace se poplatky ruší úplně.

Novelu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, schvalovala Poslanecká sněmovna dvakrát, protože senátoři ji poslancům vrátili s pozměňovacím návrhem. Původní návrh novely, který připravili poslanci TOP 09 a Starostů, počítal s úplným zrušením poplatků za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu tam, kde výstavbu rodinných domů umožňuje územní plán. Důvodem pro vznik novely byly případy, kdy poplatek za vynětí převýšil cenu za samotný pozemek. S úplným zrušením poplatků ale Sněmovna nesouhlasila a přijala novelu č. 184/2016 Sb. v podobě, která poplatky zachovává, ale významně je snižuje. Nejvyšší možný odvod za metr čtvereční by nově měl být maximálně 180 korun. Úprava se týká jen staveb rodinných domů, které staví fyzické osoby a domy budou sloužit k jejich bytové potřebě. U těchto individuálních stavebníků rodinných domů se bude poplatek nově určovat jen podle bonity půdy a nebude se zohledňovat ekologická váha prostředí.
Novela č. 184/2016 Sb. také ruší poplatky za vynětí půdy pro krajské a obecní komunikace. U veřejně prospěšných staveb v zastavěném území v prolukách do půl hektaru není a ani do budoucna nebude zapotřebí souhlas úřadů s vynětím půdy, poplatek se tak ani nestanovuje. Dosud toto pravidlo platilo i pro stavby pro bydlení, které se ale novelou z této výjimky vyjímají. Nově se tak budou poplatky za vynětí půdy vztahovat i na stavby pro bydlení vznikající v zastavěných oblastech.
Senátoři navrhli zachovat výjimku, díky které není třeba souhlasu úřadů k vynětí půdy v zastavěných oblastech, alespoň pro stavby rodinných domů, které staví fyzické osoby a mají sloužit k jejich bytové potřebě. Dále Senát navrhl nezohledňovat ekologickou váhu prostředí a tím snížit poplatky i u veřejně prospěšných staveb. Poslanecká sněmovna se ale při opakovaném projednávání novely zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, k senátním pozměňovacím návrhům nepřiklonila a setrvala na původně schváleném znění. Novela č. 184/2016 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů dne 13. 6. 2016 a účinnosti nabude 28. 6. 2016. Ekologové se k novele staví negativně a varují, že přispěje k rychlejšímu úbytku orné půdy v České republice.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.