Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna zákona o základních registrech

Senát na své poslední schůzi beze změny schválil poměrně rozsáhlou novelu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Díky novele se zjednoduší nahlašování změn úřadům a rozšíří se možnosti žádat o informace ze základních registrů. Novelu nyní musí podepsat prezident, účinnosti nabude 1. ledna 2017. Výjimkou jsou některá ustanovení týkající se právě rozšíření možnosti žádat o informace z registrů, která nabudou účinnosti již 1. července 2016.

Podle schválené novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, budou moci lidé nově žádat o údaje z registru obyvatel na některých obecních a krajských úřadech. Dosud tyto údaje poskytovaly jen kontaktní místa veřejné správy a ministerstvo vnitra. Pro většinu občanů bude největší přínos novely v tom, že již nebudou muset hlásit změny v osobních údajích každému subjektu zvlášť. Hlášení změny jména či adresy se tak zjednoduší a zlevní.
Novela rozšiřuje okruh subjektů, které mají k informacím z registrů přístup. Již nepůjde pouze o subjekty veřejné správy, nově možnost využívat údaje z registrů získají např. banky a pojišťovny a také záchranné služby. Pro záchranné služby jsou důležitá zejména rodná čísla zachraňovaných osob.
Do registru obyvatel také přibudou cizinci, kteří v České republice dlouhodobě pobývají. Další změnou je prodloužení doby, po kterou se data v registru uchovávají po smrti dané osoby. Nyní jsou to tři roky, nově budou data uchovávána celých 15 let. Ministerstvo vnitra také dostalo pravomoc kontrolovat využívání údajů z registru na obecních úřadech.
Novelou se kromě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, mění také související ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Základní registry podle § 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech
zkrácený název:celý název:
registr obyvatelzákladní registr obyvatel
registr osobzákladní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
registr územní identifikacezákladní registr územní identifikace, adres a nemovitostí
registr práv a povinnostízákladní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.