Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daň z nabytí nemovitých věcí bude platit kupující

Zítra, 1. listopadu 2016, nabude účinnosti novela č. 254/2016 Sb., kterou se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Podle novely č. 254/2016 Sb. bude daň z nabytí nemovitých věcí platit vždy nabyvatel, v případě prodeje tedy kupující. Novela vyšla ve Sbírce zákonů již počátkem srpna letošního roku, účinnosti ale nabývá až prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tedy 1. listopadu 2016. Finanční správa vydala k novele informaci shrnující všechny zásadní změny, které obsahuje.

Dosud byl podle ustanovení § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, poplatníkem této daně primárně převodce vlastnického práva k nemovité věci. Jen v případě, kdy ze smlouvy bylo zřejmé, že se na tom obě strany dohodly, mohl být poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí) nabyvatel (kupující). O doporučené formulaci, kterou měla obsahovat smlouva při změně poplatníka, jsme psali v tomto článku. Podle novely č. 254/2016 Sb. bude nově poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) uvedl, že zákon také umožní poplatníkům odečítat si od základu daně z příjmu úroky z hypotéky nebo ze stavebního spoření i v případech, kdy z úvěru zaplatí kromě ceny nemovitosti také daň z nabytí.
O změně osoby poplatníka se mluvilo již delší dobu a lidé tak mohli nabýt dojmu, že ke změně již dávno došlo. Jenže legislativní proces byl delší a změna tak nakonec nastane skutečně až od 1. listopadu 2016. Proto Ministerstvo financí v minulosti opakovaně upozorňovalo na fakt, že nová úprava osoby poplatníka se teprve chystá.
Novelou č. 254/2016 Sb. se také zcela ruší institut ručitele. Sazba daně ve výši čtyř procent se nemění. Od placení daně z nabytí nemovitých věcí se novelou osvobozují kraje, obce a jejich svazky, tyto samosprávné celky nebudou muset ani podávat daňová přiznání. Zjednodušuje se také určení základu daně při směně nemovitých věcí. Nové stavby a jednotky budou i nadále při prvním úplatném nabytí od daně osvobozeny, nově se to ale bude týkat jen nemovitostí skutečně dokončených nebo užívaných, nikoliv teprve rozestavěných.
Informaci k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, kterou 9. srpna 2016 zveřejnila Finanční správa ČR, najdete zde. Informace komentuje a vysvětluje změnu týkající se osoby poplatníka daně, změny týkající se předmětu daně, změny týkající se základu daně a změny týkající se osvobození od daně. Informace obsahuje i vzorové vysvětlující příklady.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.