Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Reflexní prvky pro chodce

Povinnost chodců mít na sobě za snížené viditelnosti při chůzi po krajnici mimo obec reflexní prvky, platí již od února letošního roku. A právě proto, že už nejde o žádnou novinku, byly již uděleny i první pokuty za nedodržení této povinnosti. Chodci se již rozhodně nemohou spoléhat na to, že policie bude tento přestupek řešit jen domluvou. Ministerstvo vnitra proto vydalo "Informaci k povinnosti chodců mít na sobě za snížené viditelnosti prvky z retroreflexního materiálu".

Povinnost pro chodce, být označen reflexními prvky, zavedla novela č. 48/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákon o silničním provozu, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Novela nabyla účinnosti 20. února 2016 a přinesla i jiné změny, o nichž jsme psali v tomto článku.
Novelizované znění § 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zní:
„(9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“
Podle § 2 písm. ff) téhož zákona se sníženou viditelností rozumí situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.
Jak přesně mají vypadat a jak se mají používat reflexní prvky, zákon nedefinuje. Informace Ministerstva vnitra k povinnosti chodců mít na sobě za snížené viditelnosti prvky z retroreflexního materiálu proto upřesňuje, že to mohou být jakékoliv prvky s reflexní úpravou (reflexní přívěsky, vesty, reflexní šle, reflexní páska, reflexní nášivky…), které jsou viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu. Jako nejvhodnější řešení ministerstvo doporučuje buď reflexní vestu, nebo reflexní pásku, která by měla být optimálně alespoň 3 cm široká a viditelná ze všech stran. Reflexní pásku je nejlépe umístit do výše pasu (na konec rukávu; pohyb ruky zvyšuje viditelnost) a na nohu kolem kolena, a to zejména na straně, která je blíže silnici. Pokud má chodec pouze jednu pásku, pak se doporučuje umístit ji na ruku.
Policie již dříve upozornila, že reflexní prvek nelze nahradit rozsvícenou baterkou či mobilním telefonem, protože ty neodrážejí světlo z reflektoru auta, naopak se v něm jako slabší zdroje světla ztrácejí a navíc nejsou viditelné ze všech stran.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.