Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o audiovizi

Na začátku tohoto měsíce vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 139/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, tzv. zákon o audiovizi. Díky novele bude Státní fond kinematografie pravidelně dostávat peníze ze státního rozpočtu. Zprůhlední se také systém pobídek pro zahraniční filmaře. Novela č. 139/2016 Sb. nabyla účinnosti dnem vyhlášení, tedy 6. května 2016, s výjimkou několika bodů týkajících se právě filmových pobídek, které nabudou účinnosti až 1. ledna 2017.

Novela č. 139/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi, zajistí Státnímu fondu kinematografie pravidelný roční příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 180 až 200 milionů korun, půjde o částku odpovídající výnosům Fondu z audiovizuálních poplatků v předchozím roce. Přibližně stejnou sumu tvoří i současné tzv. parafiskální příjmy, tedy příjmy z reklam, z licencí a z prodaných vstupenek. Celkem by tak měl Státní fond rozvoje kinematografie dostávat asi 350 až 400 milionů korun ročně. Peníze by měly prioritně směřovat na výrobu českých filmů a jejich propagaci a také na podporu kin.
Novela č. 139/2016 Sb. také mění způsob poskytování filmových pobídek pro zahraniční filmaře a chce tak zabránit odchodu zahraničních projektů do jiných, většinou sousedních, států. Nově bude možné o pobídky žádat průběžně po celý rok, nikoliv jen v lednu jako doposud. Žádosti se od příštího roku budou podávat nejdříve tři měsíce před samotným zahájením natáčení, tedy v okamžiku, kdy je jisté, že projekt bude skutečně realizován.
Novelou se také upravují pravidla pro jmenování členů a pro rozhodování Rady a Výboru Státního fondu kinematografie.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.