Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nebezpečné závady na vozidle

Právě v těchto dnech chodí policisté na školení a studují pravidla týkající se jejich nové pravomoci zabavovat tzv. malé technické průkazy přímo na silnici. Tuto pravomoc jim dala letošní únorová novela zákona o silničním provozu, na konci dubna pak vyšla novela vyhlášky o technických silničních kontrolách, která vyjmenovává případy závad, při nichž policie bude technické průkazy zabavovat.

Možnost zadržet osvědčení o registraci vozidla, tedy malý technický průkaz, přímo na silnici se do zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, vrátila po patnácti letech novelou č. 48/2016 Sb., která platí od 20. února 2016 a o níž jsme psali v tomto článku. Průkaz může policista zadržet v případech, kdy zjistí, že vozidlo může být kvůli špatnému technickému stavu nebezpečné. Po předložení dokladu ze stanice technické kontroly, který potvrdí odstranění závad, bude malý technický průkaz vydán řidiči okamžitě zpět. Teprve koncem dubna ale vyšla novela č. 133/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích, tzv. vyhláška o technických silničních kontrolách. A právě novela č. 133/2016 Sb., která platí od 25. dubna 2016, přinesla nový paragraf 4a, v němž jsou vyjmenovány nebezpečné závady, které budou důvodem pro zabavení osvědčení o registraci vozidla. Závad je ve vyhlášce vyjmenováno třináct, v praxi budou policisté malé technické průkazy zřejmě nejčastěji zabavovat vozidlům s prasklým čelním sklem, zcela sjetými pneumatikami, nebezpečně zkorodovanou karoserií, špatnými brzdami či únikem oleje. Novela č. 133/2016 Sb. také do vyhlášky o technických silničních kontrolách vkládá vzory dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla.

Seznam nebezpečných závad, které vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích:
 • absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému,
 • poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení,
 • absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy,
 • zjevné nadměrné úniky provozních kapalin,
 • koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie,
 • opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy,
 • deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu,
 • deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost,
 • zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru,
 • deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla,
 • deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu,
 • zjevné deformace nebo praskliny kol,
 • zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.