Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela trestního řádu

Od začátku tohoto měsíce, tedy od 1. července 2016, je účinná novela č. 150/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, tzv. trestní řád. Novelou se rozšiřuje možnost použití monitoringu pomocí elektronických náramků i na vazebně stíhané. Novela č. 150/2016 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů již v polovině května, účinnosti ale nabyla až prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tedy 1. července 2016.

Dosud zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, umožňoval využít monitoring pomocí elektronických náramků pouze u trestů domácího vězení a u vězňů propuštěných podmínečně s povinností zdržovat se doma. Novela možnost použití elektronických náramků zavádí i u vazebně stíhaných, pokud u nich není nezbytně nutné provádět nepřetržitou fyzickou kontrolu. V případě porušení povinnosti zdržovat se na určitém místě, bude bezodkladně vyrozuměn státní zástupce, soudce a policie. Obviněný pak bude zadržen. Důvodem rozšíření použití elektronických náramků jsou jednak ne zcela ideální podmínky ve vazebních věznicích, a to zejména s ohledem na fakt, že se jedná o osoby ještě neodsouzené a v některých případech tedy i nevinné. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele monitorovacích náramků, předešlá výběrová řízení nebyla úspěšná.
Novelou č. 150/2016 Sb. se také upravuje výkon trestu obecně prospěšných prací, nově je budou muset odsouzení vykonat do jednoho roku, dosud to bylo možné do dvou let. Ruší se také pravidelné soudní přezkumy důvodů pro trvání ambulantního ochranného léčení, které byly podle ministerstva pouze formální. Dále se novelou mírně rozšiřuje pravomoc Vojenské policie.
Od 1. července nabyla účinnosti ještě další novela trestního řádu, o níž jsme psali v tomto článku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.