Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o zbraních

Jedním z předpisů, které včera schválil Senát na své 25. schůzi, je i novela zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, tzv. zákona o zbraních. Poměrně rozsáhlá novela mimo jiné dává policii novou pravomoc zadržet v určitých případech legálně drženou zbraň jejímu majiteli přímo v jeho obydlí. Novela zákona o zbraních bude nyní odeslána k podpisu prezidentovi. Účinnosti má novela nabýt prvním dnem třináctého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, s výjimkou některých bodů, které nabudou účinnosti již patnáctým dnem po vyhlášení.

Podle důvodové zprávy novela reaguje na tragickou událost v Uherském Brodě, kde v únoru loňského roku útočník zastřelil osm lidí a také sám sebe. Dále je novela reakcí na výbuchy v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku. Jejím cílem tak je zejména zefektivnit systém prověřování a vymáhání požadavků na zdravotní způsobilost držitelů zbrojních průkazů a stanovit přesná pravidla pro nakládání s municí civilními subjekty na území České republiky.
Mediálně nejdiskutovanější změnou, kterou novela zákona o zbraních přináší, je možnost zadržení legálně držené zbraně přímo v obydlí majitele. V současnosti je možné legálně drženou zbraň zabavit až po vyhotovení posudku o zdravotní způsobilosti držitele. Nově bude mít policie možnost zbraň zadržet při podezření, že zdravotní stav majitele se změnil tak, že je nebezpečný a může ohrožovat svůj život nebo životy jiných lidí. Do obydlí majitele budou příslušníci policejních odborů služby pro zbraně a bezpečnostní materiál vstupovat vždy až poté, co majitel zbraň nevydá dobrovolně. Opozice přijaté ustanovení kritizovala jako prolomení domovní svobody.
Novela také vyřazuje laserové zaměřovače ze seznamu zakázaných doplňků zbraní. Zkrácení platnosti zbrojních průkazů z deseti na pět let nakonec Sněmovna neschválila.
Na základě událostí v muničních skladech ve Vrběticích novela zavádí muniční licence pro firmy a muniční průkazy pro jejich zaměstnance. Stanovuje také pravidla pro nakládání s municí civilními subjekty a pro její skladování a evidenci. Dále novela zpřesní pravidla kontrol a spolupráce všech kontrolních institucí státu. Hlášení údajů o přepravě munice a zbraní bude možné nově podávat nejméně jednu hodinu předem, dosud je to nutné jeden den předem.
Kromě zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, tzv. zákona o zbraních, novela mění také zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem, a zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.