Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o soudních poplatcích

Poslanecká sněmovna minulý týden znovu projednávala novelu zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, kterou poslancům vrátili senátoři s pozměňovacím návrhem. Novela, která mimo jiné významně snižuje náklady nutné k založení společnosti s ručením omezeným, nakonec byla schválena ve znění navrženém Senátem. Dnes byla novela doručena k podpisu prezidentovi republiky, účinnosti nabude patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zejména ruší poplatek za prvozápis do obchodního rejstříku pro společnosti s ručením omezeným. Jde o požadavek Evropské komise, jehož splnění bude podmínkou pro čerpání některých evropských dotací. V současnosti je poplatek soudu za prvozápis stanoven ve výši 6 tisíc korun. Novela společnosti s ručením omezeným osvobozuje i od poplatku za sepsání zápisu notářem. Senátoři pak navrhli novelu doplnit o ustanovení, podle kterého by od poplatku za notářský zápis do veřejného rejstříku byly osvobozené i spolky, nadace a obecně prospěšné společnosti. Poslanci na toto rozšíření přistoupili.
Novelou se kromě zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, mění také zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Novela zavádí evropské dědické osvědčení, které bude platné v celoevropském systému a vydávat se bude na žádost. Dále má novela umožnit, aby ochranná opatření v občanských věcech vydaná a vykonatelná v jednom členském státě mohla být uplatněna i v jiném státě EU.
Novela nyní čeká na podpis prezidenta, účinnosti nabude patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.