Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novely zákona o důchodovém pojištění

Senát na své poslední schůzi minulý týden projednal a schválil hned dvě novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. První z nich umožní vládě zvyšovat důchody nad rámec zákona a druhá novela zajistí horníkům z hlubinných dolů dřívější odchod do penze. Obě novely nyní budou odeslány k podpisu prezidentovi.

Zvyšování důchodů
V současnosti se důchody zvyšují podle § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a to v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen a na růstu mezd. Důchody se zvyšují vždy od ledna o částku odpovídající součtu růstu cen a jedné třetiny růstu mezd. Jenže právě např. reálná mzda v posledním období nerostla a ceny jen minimálně. Naposledy tak zákon umožnil zvýšení základní výměry důchodů o pouhých 40 Kč (psali jsme zde). Podle Sněmovnou i Senátem schválené novely bude mít vláda možnost důchody zvýšit svým nařízením. Bude to možné v případě, že zákonné zvýšení důchodu bude nižší než 2,7 % jeho výše. Další podmínkou je, že v daném kalendářním roce, v němž se bude o zvýšení rozhodovat, nedojde ke zvýšení důchodů v mimořádném termínu. Pak vláda bude moci důchody zvýšit, a to maximálně tak, aby celkové zvýšení základní i procentní výměry nepřekročilo právě 2,7 % výše důchodu.
Novela byla dnes doručena prezidentovi k podpisu, účinnosti má nabýt k 1. srpnu 2016, použitelná tedy bude pro případné zvýšení důchodů od ledna 2017.

Důchod pro horníky
Další schválená změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se týká horníků, kteří odpracovali nejméně 3300 směn v uhelném hlubinném dole nebo 2200 směn v hlubinném uranovém dole. Pokud horník bude muset práci v hlubinném dole ukončit z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice, tedy kvůli dopadu práce na zdraví, bude stačit nižší počet odpracovaných směn - 3081 směn v hlubinném hornictví a 1981 směn v uranových dolech. Při splnění těchto podmínek budou moci horníci odcházet do řádného důchodu o 7 let dříve než je stanovený důchodový věk. Novela také zohledňuje to, že při dřívějším odchodu do důchodu se jeho výše vypočítává z kratší doby účasti na důchodovém pojištění. Horníkům tak budou při výpočtu procentní části jejich důchodu započítána všechna valorizační zvýšení od roku 1996, a to až do maximální částky, která je pro letošní rok stanovena ve výši 13 274 korun. V dalších letech se pak výměra bude dále zvyšovat o valorizaci.
Předloha již také čeká na podpis prezidenta, navrhovaná účinnost novely je od 1. října 2016.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.