Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS zrušil balíček vládních škrtů v sociální oblasti

Ústavní soud včera svým nálezem zrušil balíček škrtů, který vláda nechala vloni na podzim schválit Poslaneckou sněmovnou ve stavu legislativní nouze. Ústavní soud se ale nezabýval obsahem zákona, který zrušil, pouze rozporoval způsob jeho přijetí. Vládní koalice navíc dostala čas do konce letošního roku přijmout tato úsporná opatření standardním způsobem. Rozhodnutí Ústavního soudu tak nejspíš bude mít pouze politický dopad.

Nález Ústavního soudu ruší  uplynutím dne 31. prosince 2011 zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Ústavní soud nezpochybnil obsah tohoto zákona, ale způsob jeho přijetí ve stavu legislativní nouze (psali jsme zde). Návrh na zrušení zákona podala skupina opozičních poslanců s odůvodněním, že přijetím normy ve stavu legislativní nouze došlo ke zkrácení jejich práv, která jim při legislativním procesu garantuje Ústava. Ústavní soud pak skutečně shledal v tomto postupu rozpor s čl. 1 odst. 1 a čl. 6 Ústavy České republiky.
Zároveň si ale Ústavní soud byl vědom, že okamžitým zrušením rozsáhlé novely, která již vstoupila v platnost, by mohl v dotčených zákonech nastat chaos, a proto nález dostal derogační lhůtu. Zrušení zákona č. 347/2010 Sb. začne platit až 1. ledna 2012, pokud ovšem do té doby nebude standardním způsobem přijata nová úprava. Ministerstvo práce a sociálních věcí již avizovalo, že nový legislativní návrh předloží tak, aby platnost zákonů  zůstala zachována i po 31. 12. 2011.
Celý text nálezu Ústavního soudu včetně odlišných stanovisek najdete zde. Vyjádření MPSV k verdiktu Ústavního soudu a stručný přehled opatření obsažených ve zrušeném zákoně najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.