Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvláštní území EU - Büsingen

Büsingen am Hochrhein je německou enklávou ve Švýcarsku, jde o německé městečko, které ale leží uvnitř území Švýcarska a kolem dokola je obklopeno švýcarským kantonem Schaffhausen. Büsingen je oblíbené letní rekreační středisko pro Němce i Švýcary.

Oficiálně je Büsingen am Hochrhein součástí německé spolkové země Bádensko-Württembersko. Leží na pravém břehu Rýna a od zbytku Německa je oddělen pásem švýcarského území, který má v nejužším místě pouhých 700 m. Celá enkláva má rozlohu 7,62 km2 a v městečku Büsingen žije asi 1400 obyvatel.
V roce 1918 se zde konalo referendum, ve kterém se 96 % obyvatel vyslovilo pro připojení ke Švýcarsku. Téměř 50 let pak Švýcaři hledali vhodné území, které by mohli Německu nabídnout jako vyrovnání za Büsingen. Nakonec v roce 1967 uzavřelo Švýcarsko s tehdejším západním Německem dohodu a Büsingen se stal německou enklávou. 
Büsingen není součástí celní unie a podle § 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je vyňat i z jednotného prostoru DPH a pro účely DPH se na něj pohlíží jako na třetí zemi, tedy jako na území mimo EU. Daň z příjmů platí obyvatelé Büsingenu Německu, všechny ostatní daně včetně spotřební Švýcarsku. Büsingen nebyl ani součástí Schengenského prostoru, měl pouze celní unii se Švýcarskem. 12. prosince 2008 ale Švýcarsko přistoupilo k Schengenské dohodě, a tak se i Büsingen stal součástí Schengenu a zrušil veškeré kontroly na hranicích.
Obyvatelé Büsingenu mohou bez povolení pracovat ve Švýcarsku a mohou tam také nakupovat nemovitosti. Němci, kteří v Büsingenu žijí déle než deset let, obdrží zvláštní status podobný švýcarskému občanství.
Formálně má Büsingen jedinou měnu, a tou je jako v celém Německu euro, ale místní obyvatelé mnohem raději používají švýcarský frank. Nepochybně i proto, že většina z nich pobírá mzdu ve Švýcarsku. Dokonce i místní finanční úřad akceptuje franky. Na větší nákupy se jezdí do nedalekého švýcarského Schaffhausenu.
Poštu lze zasílat jak na švýcarské směrovací číslo, tak na odlišné německé. Stejně tak dovolat se na telefon do Büsingenu je možné s německým i se švýcarským prefixem. Zasahovat v Büsingenu může jak německá tak švýcarská policie, na místo obvykle přijíždí hlídka, která je momentálně blíž. Při domovní prohlídce musí asistovat německý i švýcarský úředník. Po absolvování čtyřleté základní školy v Büsingenu mohou děti pokračovat ve studiu v kterékoliv z obou zemí, asi 70 % z nich volí školy ve Švýcarsku. Büsingenští zemědělci dostávají federální dotace ze Švýcarska, které jsou vyšší než v Německu. Raritou je místní fotbalový klub, který jako jediný německý fotbalový klub hraje švýcarskou fotbalovou ligu.

    
 
Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.