Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sčítání lidu 2011

Sčítání lidu probíhalo v našich zemích pravidelně v přibližně desetiletých intervalech už od druhé poloviny 19. století, s jedinou výjimkou v období druhé světové války. Naposledy byli obyvatelé sečteni v roce 2001. Dnešním dnem začínají sčítací komisaři distribuovat do českých domácností formuláře ke sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Sčítání se týká každého, podle zákona je povinné a v případě neodevzdání formuláře nebo uvedení nepravdivých údajů hrozí občanům pokuta ve výši až deset tisíc korun.

Formuláře budou sčítací komisaři roznášet od dnešního dne, tedy od 7. 3. 2011, až do 25. 3. 2011. Nejpozději včera měli všichni občané nalézt ve schránkách informační leták a lístek informující o jménu sčítacího komisaře, čísle jeho průkazu a návrhu termínu osobního předání formulářů. Sčítací komisař bude vybaven speciálním průkazem a modrou taškou se žlutým logem České pošty. Nejpozději do 25. března obdrží od sčítacího komisaře každá osoba zelený sčítací list osoby, každá domácnost žlutý bytový list a každý majitel nebo správce domu oranžový domovní list. Formuláře může za celou domácnost převzít osoba starší 15 let.
Již při předávání formulářů se s vámi komisař domluví, jakým způsobem budete formuláře vyplňovat a odevzdávat. Veškeré povinnosti lze vyřídit on-line vyplněním a odesláním dotazníku pomocí internetu. Pokud dotazník budete vyplňovat v papírové podobě, můžete si rovnou domluvit schůzku s komisařem, který jej od vás po vyplnění převezme. Poslední možností je odeslání formuláře předvyplněnou poštovní obálkou, kterou vám také vydá sčítací komisař.
Vyplnění dotazníků je povinné. Celá akce má vlastní zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Podle § 26 tohoto zákona lze fyzické osobě, která neodevzdá nebo nezašle vyplněný formulář, případně pokud do něj uvede nepravdivé údaje, udělit pokutu do 10000 Kč. Zákon má ještě prováděcí vyhlášku č. 279/2010 Sb., ve které jsou mimo jiné vzory všech formulářů.
Do formulářů se uvedou údaje platné v tzv. rozhodný okamžik, a tím je půlnoc z 25. na 26. března. Formuláře se nesmějí překládat a je nutné je některým z výše uvedených způsobů odevzdat nejpozději do 14. dubna 2011.
Veškeré podrobnosti lze najít na www.scitani.cz.

Výbava sčítacího komisaře:
      
 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.