Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvláštní území EU - Helgoland

Po seriálu o zámořských a přidružených územích EU vás chceme seznámit ještě s několika oblastmi, které jsou součástí Evropské unie, patří do ní i geograficky, ale jsou vyjmuté z celní unie nebo z jednotného prostoru DPH, případně z obojího. Představíme vám postupně německá území Helgoland a Büsingen, řeckou Horu Athos, italská území Livigno, Campione d'Italia a italskou část Luganského jezera a finské souostroví Alandy.

Helgoland
Helgoland je ostrov v Severním moři a je součástí Spolkové republiky Německo. Leží asi 45 km od ústí Labe v oblasti Pinnenberg a spadá do spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko.
Původně patřil Šlesvicku, od roku 1714 Dánsku a v roce 1807 byl obsazen Brity. V roce 1890 ho Německo vyměnilo s Británií za Zanzibar. Během obou světových válek byl vojenskou námořní základnou. V poválečných letech 1947 až 1952 byl ostrov cvičným cílem pro britské a americké letectvo. Od roku 1952 je opět součástí Německa.
Helgoland má rozlohu téměř přesně 1 km2 a žije na něm asi 1650 obyvatel, z nichž většinu tvoří Frísové. Hlavním zdrojem příjmů celého Helgolandu je turismus. Lůžek pro turisty je zde přes 2000, tedy více než stálých obyvatel. V minulosti byl ostrov oblíbenou destinací Franze Kafky nebo např. Josefa Lady, báseň o něm napsal Johann Wolfgang Goethe i Jan Neruda.
Dnes sem turisty láká především příroda. Symbolem ostrova je dlouhý skalnatý útes ve tvaru trojúhelníku na severozápadě ostrova. Žijí na něm kolonie tereje bílého, jejichž pozorování je nevšedním zážitkem. V těsné blízkosti Helgolandu se nachází ještě menší ostrov nazvaný Duna, který se vzhledem skutečně podobá písečné duně a na kterém lze pozorovat volně žijící tuleně. Dalším lákadlem pro turisty je mořské akvárium, které je součástí Biologického ústavu Helgoland zabývajícího se výzkumem života v moři. Pláže na ostrově pokrývá bílý písek a v letních měsících se zde lze i koupat. Počasí na Helgolandu je díky teplým proudům překvapivě mírné a v létě mívá moře teplotu kolem 24°C. 
Doprava na Helgoland je možná lodí z blízkých německých přístavů, odkud obvykle odplouvá pouze jednou denně. Na ostrůvku Duna bylo vybudováno malé letiště, které umožňuje i letecké spojení soukromou leteckou společností. Na Helgoland se nesmí dovážet žádná vozidla ani kola. Používat vozidlo smí pouze ozbrojené a záchranné složky. V zimních měsících je výjimkou ze zákona umožněno používat kolo dětem a mladistvým.
Ostrov je sice součástí Schengenského prostoru, ale má výjimku z jednotného prostoru DPH. Díky tomu jsou zde desítky duty free shopů, které lákají turisty k levným nákupům především alkoholu a cigaret. Na ostrově je ale problém s nedostatkem pitné vody, která se zde vyrábí odsolováním mořské vody. Pitná voda je asi jediným zbožím, které je zde výrazně dražší než na pevnině.

     
 
Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.