Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - termíny

Letos poprvé budeme podávat daňové přiznání k dani z příjmů podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, který vstoupil v platnost 1. 1. 2011. Kromě jiných změn přináší daňový řád poplatníkům jeden den navíc. Termín pro včasné podání daňového přiznání tak letos nekončí posledním březnovým dnem, ale až v pátek 1. dubna 2011.


Daňový řád používá ve své terminologii výraz daňové tvrzení. Tento pojem zahrnuje daňové přiznání, daňové hlášení a vyúčtování k dani, u nichž také dochází k posunu termínu pro jejich podání. Podle § 33 daňového řádu začíná lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let běžet až ode dne následujícího po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.
Daňové přiznání musíme tedy letos podat na finanční úřad do 1. dubna. Podobně poplatníci, za něž daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí daňové přiznání podat a daň zaplatit nejpozději 1. července, nikoliv 30. června jako dosud. Lhůt počítaných na dny, jako např. lhůty pro podání daňového přiznání k DPH, a lhůt s pevně stanoveným datem se tato změna netýká.
Nově je také podle § 166 odst. 1 písm. a) daňového řádu daň uhrazena až připsáním na účet správce daně a nikoli v den odeslání platby. Z tohoto důvodu je v zákoně zakotvena pětidenní liberační lhůta a úrok z prodlení se začne počítat až od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti (psali jsme zde).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.