Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o sociálních službách

Dnešním dnem nabývá účinnosti novela č. 189/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Novelou se zvyšuje příspěvek na péči pro zdravotně postižené občany o deset procent ve všech stupních závislosti. Novela č. 189/2016 Sb. upravuje i podmínky pro poskytování pobytových sociálních služeb klientů se zdravotním postižením a zvyšuje pokuty za poskytování nelegálních sociálních služeb. Novela č. 189/2016 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů 17. června 2016, účinnosti nabývá dnes, tedy 1. srpna 2016.

Hlavním cílem novely č. 189/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je zvýšení částek příspěvku na péči. Novela reaguje na pokles reálných hodnot příspěvku na péči, ke kterému došlo za osm let, kdy byl stávající příspěvek zaveden. Příspěvek na péči se poskytuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiných lidí. O zvýšení příspěvku není třeba žádat, Úřad práce provede úpravu automaticky.

Výše příspěvku na péči v Kč za kalendářní měsíc od 1. srpna 2016
Stupeň závislostipro osoby do 18 let věkupro osoby starší 18 let
stupeň I (lehká závislost)3 300880
stupeň II (středně těžká závislost)6 6004 400
stupeň III (těžká závislost)9 9008 800
stupeň IV (úplná závislost)13 20013 200

Novela č. 189/2016 Sb. dále zavádí oznamovací povinnost pro zařízení sociální péče v případech, kdy klient nesouhlasí s umístěním v tomto zařízení. Pokud klient vysloví vážně míněný nesouhlas s umístěním, sociální zařízení bude muset oznámit toto přání klienta do 24 hodin soudu. Ten následně rozhodne, zda klient v zařízení zůstane i nadále. Tato úprava respektuje požadavky čl. 5 odst. 1 a 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a článku 14 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.
Novelou se také zvyšují pokuty za poskytování sociálních služeb bez oprávnění, a to z jednoho milionu na dva miliony korun.
V Poslanecké sněmovně byl přijat také pozměňovací návrh Víta Kaňkovského (KDU-ČSL), který umožní rychlejší přidělení příspěvku na péči u osob dlouhodobě hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních pro jednu diagnózu. Jedná se zvláště o pacienty s těžkým poškozením míchy a mozku, pacienty po amputacích končetin a některá další dlouhodobá onemocnění. V současné době je po celou dobu hospitalizace u těchto osob přerušeno řízení o příspěvku na péči a když se pacient po několika měsících dostane do domácího ošetřování, nemá příspěvek na péči přiznaný a jeho vyřízení trvá i několik měsíců. Novela č. 189/2016 Sb. umožní zahájení řízení o přiznání příspěvku na péči už v období hospitalizace pacienta, kdy jeho hospitalizace trvá více než 60 dní.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.