Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Varovné obrázky na cigaretách

Už od minulého pátku, tedy od 20. května 2016, má být ve všech státech Evropské unie uplatňována směrnice č. 2014/40/EU, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků, v aktualizovaném znění. V této chvíli by již neměly být vyráběny cigarety bez nového výraznějšího upozornění o škodlivosti kouření. Tato evropská opatření budou zapracována do českého zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Novela, kterou již schválily obě komory Parlamentu, nyní čeká na podpis prezidenta republiky. Účinnosti má novela, až na několik výjimek, nabýt devadesátým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, pravděpodobně tedy někdy v průběhu září 2016.

Požadavek na výraznější upozornění o škodlivosti tabákových výrobků je dán směrnicí č. 2014/40/EU, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků, v aktuálním novelizovaném znění. Parlamentem schválená novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích tak uvádí českou legislativu do souladu s evropskou. Podle evropské směrnice nesmí členské státy povolit výrobu a uvádění na trh u tabákových výrobků bez nového přísnějšího označení už nyní po 20. květnu 2016.
Nově se tak na krabičkách cigaret objeví barevné fotografie zobrazující následky kouření, a to často až drastickou formou, např. detailním zobrazením poškozených orgánů či umírajících dětí kuřáků. Dosud jsou připraveny tři série tzv. kombinovaných zdravotních varování, z nichž každá obsahuje 14 fotografií. Kombinace textového varování a odpovídající fotografie bude muset zabírat nejméně 65 % obalu, tedy přední i zadní strany krabičky. Opatření se týká i elektronických cigaret. Nově také nebude možné prodávat žádné cigarety s příchutí kromě mentolových, které dostaly výjimku do roku 2020. Zákaz příchutí se nevztahuje na doutníky, doutníčky a tabák do vodních dýmek.
Směrnice č. 2014/40/EU obsahuje zatím 3 sady fotografií s příslušnými varovnými texty. Každá sada se vždy bude používat jeden rok, a to tak, aby žádný z obrázků nebyl používán více nebo naopak méně. V České republice se varovné obrázky objeví na cigaretách až na podzim, kdy začne platit novelizované znění zákona č. 110/1997 Sb.. Další tři měsíce pak ještě bude možné doprodávat cigarety v současné podobě, tedy jen s textovým varováním.

Sada 1
Sada 2
Sada 3

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.