Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela trestního řádu a trestního zákoníku

Dne 1. července vstupuje v platnost novela, kterou se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, tzv. trestní řád, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Podle novely bude znovu trestná příprava krácení daně a do zákona se vrátí i tzv. účinná lítost v případech oznamování korupce. Upravuje se také stíhání zákonodárců. Novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2016 Sb. 23. května 2016.

Podle novely trestního řádu a trestního zákoníku bude znovu trestná i příprava krácení daně. Za tento nový trestný čin bude pachateli hrozit trest odnětí svobody až na deset let. Příprava krácení daně už v minulosti trestným činem byla, a to až do roku 2009. Aktuálně se znovu jako trestný čin zavádí kvůli potírání tzv. karuselových obchodů.
Další změnou je zavedení institutu podobného již dříve používané tzv. účinné lítosti. Novela č. 163/2016 Sb. umožní policii dočasně odložit trestní stíhání osoby, která slíbí úplatek, o který je požádána. Podmínkou bude, že takové chování bez zbytečného odkladu oznámí. Opatřením se má zlepšit oznamování korupce, protože v současné době hrozí za úplatkářství postih oběma stranám, ani jedna z nich tak nemá motivaci nezákonné jednání ohlásit.
Poslední změnou, kterou novela přináší, je nová pravomoc policie zajistit důkazy týkající se trestné činnosti zákonodárců. Oproti současnému postupu, kdy policie, pokud chce obvinit zákonodárce, vždy musí žádat příslušnou parlamentní komoru o vydání, nově bude smět zajistit důležité důkazy. Ty uchová na pozdější dobu, kdy bude smět danou osobu stíhat, zpravidla tedy na období po vypršení mandátu, kdy zákonodárce ztratí imunitu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.