Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Mapa nájemného

Ministerstvo pro místní rozvoj včera představilo projekt nazvaný Mapa nájemného, který má pomáhat všem, kteří se po skončení regulace ocitli na volném trhu s nájemním bydlením. Mapa je zatím naplněna daty asi z 10 % a v průběhu letošního roku bude postupně doplňována.

Ve většině českých měst skončila regulace nájemného posledním dnem loňského roku, v některých krajských městech, velkých městech Středočeského kraje a v Praze se tak stane k 31. prosinci 2012. Po těchto termínech se již pronajímatel bude muset s nájemníkem dohodnout na výši nájemného, jednostranné zvýšení ze strany vlastníka už nebude možné. Pokud k dohodě nedojde, bude možné obrátit se na soud se žádostí o určení nájemného v místě a čase obvyklém (psali jsme zde).
A právě k Mapě nájemného budou soudy při svém rozhodování přihlížet. Soudní spor by měl vždy ale být až krajním řešením a mapa by měla pomoci k dosažení dohody jak nájemníkům, tak vlastníkům bytů. Mapa nájemného bude obsahovat údaje z 639 měst a obcí nad 2000 obyvatel, u kterých k 1. lednu 2011 skončila účinnost zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. U všech sídel bude zohledněno stáří a technický stav domu, technologie výstavby domu, technický stav bytu a velikost bytu. Pro sídla nad 10 tisíc obyvatel pak ještě poloha domu v rámci aglomerace. Pro každou z těchto charakteristik má Mapa nájemného tři různé kategorie. Zatím je sesbíráno asi 10 % dat, zveřejněny jsou údaje z 64 obcí v ČR. V konečné podobě bude možné zjistit, jaké je v požadované lokalitě nájemné podle posudku znalce, nájemné volné smluvně sjednané, nájemné smluvně deregulované a nájemné v obecních bytech.
Mapu nájemného najdete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj pod tímto odkazem.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.