Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Platové tabulky pro lékaře

Dnes vycházejí ve Sbírce předpisů dvě nařízení vlády, která byla přijata minulý týden a jsou výsledkem vyjednávání ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09) s představiteli Lékařského odborového klubu a České lékařské komory o ukončení krize ve zdravotnictví. Účelem změn obsažených v nových nařízeních vlády je zvýšit platové ocenění lékařů a zubních lékařů ve zdravotnických zařízeních ústavní péče a v zařízeních záchranné služby.

Vláda dne 23. 2. 2011 schválila dvě nová nařízení vlády a ministerstvo zdravotnictví je doplnilo jednou související vyhláškou. Nařízení č. 44/2011 Sb. mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a vkládá do něj novou tabulku platových tarifů určenou speciálně pro lékaře nebo zubní lékaře poskytující zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nebo v zařízení záchranné služby. Nařízení vlády začne platit zítra tedy 1. března 2011 a platy lékařů se jím zvyšují lineárně ve všech stupních v 11. a 12. platové třídě o 5000 Kč, ve 13. platové třídě o 6500 Kč a ve 14. a vyšších platových třídách o 8000 Kč. Tabulku s novými platovými tarify najdete zde.
Nařízení vlády č. 45/2011 Sb. mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, a stejným způsobem se jím navyšuje platový tarif vojenských lékařů a vojenských zubních lékařů poskytujících zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nebo v centru letecké záchranné služby. Novou tabulku platových tarifů platnou od 1. 3. 2011 najdete zde.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví vyšla pod č. 46/2011 Sb. a je novelou vyhlášky č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011. Touto novelou se zdravotnickým zařízením ústavní péče navyšuje úhrada na činnost lékařů od zdravotních pojišťoven.

Premiér Petr Nečas (ODS) dále upozornil, že v letech 2012 a 2013 budou platy lékařům navyšovány již výhradně z prostředků získaných reformou zdravotnického systému a restrukturalizací lůžkových zařízení, nikoliv dalším navyšováním státního rozpočtu. V letech 2012 a 2013 budou také zvýšeny platy ostatním zdravotnickým profesím.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.