Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Území pod správou zemí EU - Akrotiri a Dhekelia

Dnešním článkem ukončíme seriál o zámořských územích Evropské unie. Tedy o územích, která ač geograficky leží mimo Evropu, jsou nějakým způsobem svázána s některým z členských států EU. Napsali jsme celkem tři desítky článků, ať už šlo o území v exotických oblastech, která ale jsou přímo součástí mateřské země ležící v Evropě, nebo o kolonie s rozsáhlejší vlastní samosprávou. Článek o Akrotiri a Dhekelii, dvou britských vojenských základnách ležících na Kypru, bude tedy posledním z této série.

Půjde ovšem o článek stručnější, než byla většina předchozích. Protože jsou Akrotiri a Dhekelia funkční vojenské základny, logicky o nich příliš informací není poskytováno. Jde dokonce o jediné britské zámořské území, které nemá vlastní vlajku ani znak.
Obě území leží na ostrově Kypr. Akrotiri leží na jihu ostrova, poblíž města Limassol, Dhekelia je na jihovýchodě Kypru mezi městy Larnaca a Famagusta. Dhekelia na severu přiléhá k nárazníkové zóně OSN, která je podél tzv. Zelené linie rozdělující Kypr na řeckou a tureckou část ostrova. Akrotiri má rozlohu 123 km2, Dhekelia má rozlohu 130 km2, dohromady zabírají asi 3 % území Kypru. 
Na základnách nejsou žádná města ani stálé obyvatelstvo. Na obou základnách se pohybuje asi 15 tisíc lidí, přičemž polovina jsou britští vojáci a polovina Kypřané. Jako hlavní město je někdy uváděno Episkopi, jde ale spíš o administrativní centrum. Podle smlouvy, kterou Británie s Kyprem uzavřela, nelze základny využívat k jiným než vojenským účelům a nesmí se zde zakládat stále osady. Část základny v Akrotiri je volně přístupná. Nalézá se zde velké slané jezero s unikátními biotopy, nad jezerem rozkvétají některé druhy orchidejí.
Základny vznikly při vyhlášení samostatnosti Kypru v roce 1960. Britové se celého Kypru vzdali s výjimkou těchto dvou malých suverénních území. Vojenské základny si zde Spojené království udržuje pro jejich strategickou pozici ve Středozemním moři. Britové mají nad základnami plnou suverenitu, na rozdíl od jiných zámořských území Spojeného království je nespravuje guvernér, ale pověřený vojenský velitel.
Na obou základnách se platí eurem, paradoxně se tak území, které oficiálně není součástí Evropské unie, stalo prvním britským územím, které přijalo společnou evropskou měnu.

   

Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.