Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prodloužení záruční lhůty

Od dnešního dne se na zboží vyrobené na zakázku bude vztahovat stejná záruční lhůta jako při každém jiném prodeji v obchodě, tedy 24 měsíců. Dosud byla u věci zhotovené na zakázku záruka pouhých 6 měsíců.

Novela č. 28/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, reagovala na existenci nových rekreačních produktů jako je např. timesharing (psali jsme zde). Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny do novely doplnil drobný pozměňovací návrh, který byl přijat, a stejně jako celý předpis vstoupil v platnost právě dnešním dnem. Do § 612 občanského zákoníku byl doplněn nový odstavec, který říká, že pro spotřebitelskou smlouvu o zhotovení věci na zakázku platí stejná ustanovení jako pro prodej zboží v obchodě. 
Na smlouvy uzavřené od 23. 2. 2011 se tedy bude vztahovat dvouletá záruční doba, zatímco dosud pro věci zhotovené na zakázku platila pouze půlroční lhůta. Záruční doby se tak sjednotí a pro věci tzv. na míru se prodlouží na 24 měsíců. Dojde k posílení ochrany spotřebitele na úroveň požadovanou Evropskou unií. Jako typický příklad spotřebitelské smlouvy o zhotovení věci na zakázku uvádí časopis dTest koupi dioptrických brýlí, svatebních šatů či třeba kuchyňské linky na míru.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.