Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Úspory na účtech dětí

Nejvyšší soud vydal počátkem února rozhodnutí, kterým upozornil rodiče, že úspory na účtech svých dětí v žádném případě nemohou považovat za své peníze. I v případě, že určitou částku sami naspořili, nemají na peníze právo, a po dosažení zletilosti musí úspory včetně všech výnosů vydat dítěti.

Nejvyšší soud rozhodoval ve sporu matky se synem, který požadoval vyplacení finančních prostředků ze smluv stavebního spoření uzavřených v jeho prospěch. Matka se bránila, že peníze použila nejprve na výstavbu domu a později také na splacení závazků v době, kdy byla nezaměstnaná, a otec na syna neplatil výživné. Finance tedy spotřebovala a nárok syna odmítala i z důvodu, že ho shledávala v rozporu s dobrými mravy, protože se s ní syn odmítal stýkat a nezajímal se o její zdravotní stav. Nejvyšší soud ovšem rozhodl shodně se soudy nižší instance v neprospěch matky.
Platby na účet, vedený na základě smlouvy o stavebním spoření ve prospěch nezletilého dítěte, posoudil jako darování. Tím se částky staly majetkem nezletilého, který mají rodiče podle § 37a odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, spravovat s péčí řádného hospodáře. Podle dalších ustanovení § 37a zákona o rodině lze výnosu majetku dítěte použít nejprve pro jeho vlastní výživu a teprve potom přiměřeně i pro potřebu rodiny. Majetková podstata může být dotčena jen v případě, že by vznikl nezaviněně ze strany rodičů hrubý nepoměr mezi jejich poměry a poměry nezletilého dítěte. Jakmile dítě dosáhne zletilosti, odevzdají mu rodiče jmění, které spravovali. Navíc, pokud o to dítě do jednoho roka po skončení správy požádá, jsou povinni mu podat vyúčtování ze správy jeho jmění.
Tento konkrétní rozsudek Nejvyššího soudu je obecně použitelný i na jiné druhy smluv, než jen na stavební spoření. Stane se precedentem např. pro vklady na spořicí účty, termínované účty, vkladní knížky nebo životní pojištění vedené ve prospěch dítěte. Plné znění rozsudku najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.