Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela insolvenčního zákona

V pátek 11. 2. 2011 proběhlo v Poslanecké sněmovně třetí závěrečné čtení návrhu na změnu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, tzv. insolvenčního zákona. Novela byla schválena 115 hlasy a byla postoupena k projednání Senátu. Návrh novely reaguje především na nález Ústavního soudu vyhlášený pod č. 241/2010 Sb., kterým se ruší ustanovení § 192 odst. 1 insolvenčního zákona.

Důvodem pro předložení návrhu na změnu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) byly hned tři nálezy Ústavního soudu. Již výše zmíněný nález vyhlášený pod č. 241/2010 Sb. ruší k 31. 3. 2011 ustanovení § 192 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. Toto ustanovení podle Ústavního soudu nepřípustně odepírá jednotlivým věřitelům právo popírat pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek. Podle současného znění insolvenčního zákona mají toto právo pouze dlužník a insolvenční správce, nikoliv jednotliví věřitelé. Další dva nálezy pléna Ústavního soudu, na které novela reaguje, byly vyhlášeny pod č. 163/2009 Sb. a pod č. 260/2010 Sb. (viz tento článek).
Po vstupu novely v platnost by tedy věřitelé měli mít možnost napadat pohledávky svých konkurentů, pokud jsou podle jejich názoru neoprávněné. Toto právo věřitelé již v minulosti měli, v roce 2006 ho však Sněmovna ze zákona vypustila, protože bylo zneužíváno a konkurzy se tím prodlužovaly. Novela tedy toto právo na základě rozhodnutí Ústavního soudu znovu zavádí, ale podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) mu byly dány mantinely, aby se zákon nevrátil před rok 2006.
Návrh na popření pohledávky tak bude např. podmíněn složením peněžní jistoty, která má sloužit k úhradě nákladů soudního řízení. Na návrh ústavně právního výboru Sněmovny byla tato jistina snížena z původně navrhovaných 20000 Kč na 10000 Kč. Pokud soud rozhodne, že existuje možnost poškození věřitele bezdůvodným popřením jeho pohledávky, bude možné tuto peněžní jistinu zvýšit.
Novela má platit od 31. března 2011, tedy ke dni zrušení příslušných ustanovení nálezem Ústavního soudu. Ještě v tomto roce by však mělo Ministerstvo spravedlnosti předložit rozsáhlejší novelu, která bude řešit další potenciálně sporná místa v platném a účinném insolvenčním právu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.