Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Území pod správou zemí EU - Faerské ostrovy

Faerské ostrovy leží v Severním Atlantickém oceánu mezi Norskem a Islandem. Souostroví je sopečného původu a je tvořeno 18 ostrovy, 11 malými ostrůvky a téměř osmi stovkami jednotlivých skalnatých útesů. Faerské ostrovy jsou autonomní oblastí Dánska, nejsou ale součástí EU a Schengenského prostoru. Jako jedna z mála autonomií se Faerské ostrovy nepotýkají s úbytkem obyvatel. Faeřané jsou nejmenší evropskou národností.

Historie
První zmínky o ostrovech jsou z přelomu 7. a 8. století, kdy zde pobývali irští mniši. Ti byli kolem roku 800 vyhnáni norskými Vikingy. V roce 1035 byly Faerské ostrovy připojeny k Norsku a v roce 1380 se v rámci dánsko-norské personální unie staly součástí Dánského království. A Dánsku ostrovy zůstaly i po odtržení Norska v roce 1814. Po německé okupaci Dánska za druhé světové války byly Faerské ostrovy obsazeny britskou vojenskou posádkou, která je chránila. Faerští rybáři za to Velkou Británii po dobu války zásobovali mořskými rybami. Po válce Britové ostrovy vrátili Dánům a ti s Faeřany uzavřeli Dohodu o samostatnosti. Díky Dohodě byla velká část pravomocí přenesena na Faerskou samosprávu, Dánsko ale financovalo výstavbu infrastruktury. V roce 1973 Faerské ostrovy, na rozdíl od Dánska, nevstoupily do EHS. Uzavřely ale s EU řadu smluv týkajících se rybolovu a obchodu. V posledním desetiletí se prosazují politické strany požadující úplnou nezávislost Faerských ostrovů, která je však podmíněna hospodářskou soběstačností. V současnosti probíhají průzkumy v Severním moři, a pokud by se v oblastech náležejících Faerským ostrovům podařilo najít ropu nebo zemní plyn, nestálo by vyhlášení samostatného státu už nic v cestě.

Samosprávné uspořádání
Faerské ostrovy se administrativně dělí na 6 krajů a mají vlastní 35členný parlament, vládu i vlastní vlajku. Dánsko se dnes na jejich správě podílí pouze v zahraniční politice a obraně, soudnictví, bankovním sektoru, měnové politice a církevních otázkách. Služba v dánské armádě se na Faeřany nevztahuje, na některých ostrovech se ale nacházejí menší základny NATO. Od roku 1976 mají ostrovy poštovní svrchovanost a vydávají vlastní poštovní známky. Od roku 1979 jsou členem UEFA a pravidelně se účastní mezinárodních fotbalových utkání. 
Faerské ostrovy jsou také členem Severské rady, v jejímž parlamentárním shromáždění mají dva zástupce. 

Hospodářství
V minulosti byl na ostrovech nejrozvinutější velrybářský průmysl, dnes už se tradiční lov velryb, sviňuch a delfínů pořádá výjimečně a je stálým předmětem sporů s různými ekologickými organizacemi. Nejdůležitějším hospodářským odvětvím se tak stalo rybářství. V počtu ulovených ryb na osobu jsou Faerské ostrovy celosvětově na jednom z předních míst. Rybárenské produkty tvoří 97% exportu. Významný je také chov ovcí, kterých je na ostrovech dvakrát víc než obyvatel. Rozvíjí se také turistika, lákadlem jsou například velryby v pobřežních vodách.

Počasí a příroda
Počasí na ostrovech je přímořské, ovlivněné Golfským proudem. Díky němu jsou zde mírné zimy a místní přístavy nikdy nezamrzají. Teploty se v zimě pohybují kolem 3°C, v létě pak stoupají i těsně nad 10°C. Počasí se zde mění velmi rychle a dny, kdy vůbec neprší, jsou opravdu výjimkou. Častý je také silný vítr, který zvedá na moři vysoké vlny, a ty se pak rozbíjejí o nepřístupné pobřeží. Ostrovy také pravidelně bývají zahaleny hustou mlhou, která vyřazuje z provozu místní letiště.
Ostrovy jsou tvořeny kupovitými vrcholy, které působí velmi mohutně, protože se zvedají přímo od hladiny oceánu. Kopce jsou pokryté zelení, ale na celých Faerských ostrovech není jediný les. Na útesech ostrovů se shromažďují velké kolonie mořských ptáků, ve vnitrozemí jsou klidná jezera plná sladkovodních ryb. Zajímavostí je, že pokud si chcete přivézt vlastní rybářský prut, musí projít důkladnou desinfekcí.

Oficiální název:Faerské ostrovy
Hlavní město:Thorshavn
Rozloha:1393 km²
Počet obyvatel:48650
Hustota zalidnění:35 obyvatel na km2
Státní zřízení:závislé zámořské území Dánska
Časové pásmo:+0 hod. GMT
Měna:faerská koruna (FOK), dánská koruna (DKK)
Jazyk:faerština, dánština
Národnostní složení:Faeřané
Náboženská příslušnost:luteráni
Přírodní zdroje:ryby, uhlí
Zemědělství:chov ovcí, pěstování brambor a zeleniny
Hospodářství:rybárenský průmysl, cestovní ruch

      

Související články:
Přidružená území Evropské unie - Aruba a Nizozemské Antily
Přidružená území Evropské unie - Grónsko
Přidružená území Evropské unie - Anguilla
Přidružená území Evropské unie - Bermudy
Přidružená území Evropské unie - Britské antarktické území a Britské indickooceánské území
Přidružená území Evropské unie - Britské panenské ostrovy
Přidružená území Evropské unie - Falklandy
Přidružená území Evropské unie - Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy
Přidružená území Evropské unie - Kajmanské ostrovy
Přidružená území Evropské unie - Montserrat
Přidružená území Evropské unie - Pitcairnovy ostrovy
Přidružená území Evropské unie - Svatá Helena
Přidružená území Evropské unie - Turks a Caicos
Přidružená území Evropské unie - Francouzská Polynésie
Přidružená území Evropské unie - Francouzská jižní a antarktická území
Přidružená území Evropské unie - Mayotte
Přidružená území Evropské unie - Nová Kaledonie
Přidružená území Evropské unie - Saint-Pierre a Miquelon
Přidružená území Evropské unie - Wallis a Futuna
Území pod správou zemí EU - Ostrov Man
Území pod správou zemí EU - Jersey a Guernsey

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.