Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

DPH – přenesení daňové povinnosti na odběratele

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nyní čeká už jen na podpis prezidenta, zavádí mimo jiné u některých lokálních zdanitelných plnění takzvaný reverse charge mechanismus. Daň z přidané hodnoty bude místo dodavatele odvádět státu odběratel.

Reverse charge mechanismus spočívá v tom, že dodavatel neúčtuje odběrateli DPH ze zdanitelného plnění, ale daň přizná a odvede odběratel. Ten si zároveň může z tohoto plnění uplatnit odpočet. Cílem navrženého vládního opatření je omezení daňových úniků.
Zdanitelná plnění, u kterých je možné mechanismus reverse charge použít, jsou definována v článku 199 směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (tzv. Šesté směrnice). Česká republika uplatňovala tento zvláštní režim u lokálních plnění dosud jen pro dodání zlata. Novelou je navrženo rozšíření i pro tyto případy:
- dodání a zpracování šrotu a odpadu (§ 92c), 
- obchodování s emisními povolenkami (§ 92d), 
- poskytnutí stavebních a montážních prací (§ 92e).
U poskytování stavebních a montážních prací se bude režim přenesení daňové povinnosti uplatňovat od 1. ledna 2012. V případech, kdy budou poskytnuty stavební práce osobám, které nejsou plátci DPH, se reverse charge mechanismus používat nebude. Daň tak odvede dodavatel.
U obchodů s odpady a emisními povolenkami se začne tento režim uplatňovat už od 1. dubna 2011, stejně jako ostatní ustanovení novely. 
V novele bylo původně navrženo, že se tento režim bude vztahovat i na dodání benzinu a nafty přesahující stanovený limit 1500 litrů, Šestá směrnice však tuto možnost nedovoluje a České republice se dosud nepodařilo vyjednat výjimku.

Související články:

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.