Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela občanského zákoníku

Poslanecká sněmovna v úterý odmítla změny navržené Senátem a schválila vládní novelu zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v původním znění. Novela upravuje oblast nájemního bydlení po skončení regulace. Proces schvalování od počátku provázely bouřlivé diskuse a v řadách opozice má novela mnoho odpůrců.

Regulace nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb. skončila k 31. 12. 2010, pouze ve většině krajských měst, ve větších městech Středočeského kraje a v Praze byla rozložena do delšího časového úseku a skončí až 31. 12. 2012. Podle schválené novely občanského zákoníku budou mít nájemci a pronajímatelé po ukončení regulace pevně stanovenou dvouměsíční lhůtu na uzavření dohody o zvýšení nájemného. Pokud k dohodě nedojde, může se pronajímatel do tří měsíců obrátit na soud, který určí výši nájmu. Soud bude stanovovat nájemné v místě a čase obvyklé podle cenové mapy, kterou právě pro tento účel připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj (psali jsme zde). Výši nájemného bude soud určovat vždy ke dni podání žaloby.
Novela dále omezuje přechod nájmu na dědice po smrti nájemníka na dva roky. V této lhůtě se dědic musí s majitelem dohodnout na nové nájemní smlouvě. Pokud k dohodě nedojde, bude nájemní vztah ukončen. Toto omezení se ale nebude týkat osob starších 70 let, kterým bude zachována klasická nájemní smlouva na dobu neurčitou. Sociální ochranu mají také nezletilí, pokud jim v době přechodu nájmu je méně než 18 let, bude možné jejich nájemní smlouvu zrušit až dnem, kdy dosáhnou věku 20 let.
Pronajímatelé nově získají právo požadovat, aby v bytě žil jen přiměřený počet osob. Požadovaný počet by měl být přiměřený velikosti bytu a nebránit tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách. Nájemce tak bude muset hlásit počet osob žijících v bytě a bude také muset poskytnout o těchto osobách více údajů než dosud. Novelizací se také ruší institut služebních bytů.
Novela nabude účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, pravděpodobně tedy 1. 11. 2011.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.