Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - daňový poradce

Daňový poradce nemusí být jen poslední záchranou pro toho, kdo koncem března zjistí, že daně už včas spočítat a zaplatit nestihne. Využití služeb daňového poradce lze doporučit i poplatníkům, kteří chtějí na daních ušetřit nebo mají nějaký daňový problém, s jehož řešením si sami nevědí rady. Co ale tato varianta podání daňového přiznání obnáší, jaké může přinést výhody a na co si naopak dát pozor? A co o daňových poradcích říká daňový řád?

Působení daňových poradců upravuje zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce pak § 20 - § 31 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. V daňovém řádu se podle § 29 užívá pouze výraz "poradce". Jde o společné označení daňového poradce nebo advokáta, tedy o právnickou osobu poskytující daňové poradenství se stejnými právy, jaká měl dříve podle zrušeného zákona o správě daní a poplatků pouze daňový poradce.

Zastupování musíte oznámit
Rozhodnete-li se svěřit své daňové přiznání daňovému poradci, termín pro jeho odevzdání se automaticky posune o tři měsíce až na 1. červenec. Na poplatníkovi ale zůstává povinnost tento fakt oznámit správci daně, a to v původním termínu. Do 1. dubna musíte tedy finančnímu úřadu předat plnou moc k zastupování daňovým poradcem. Plná moc musí být podepsaná klientem, podpis ale nemusí být notářsky ověřený. Pozor, plnou moc nestačí 1. dubna odeslat poštou, v tento den ji musí správce daně fyzicky obdržet. Plnou moc lze správci daně podat i elektronicky. Zplnomocnění je třeba oznámit také zdravotní pojišťovně a příslušné správě sociálního zabezpečení.

Výběr daňového poradce
Pokud nemáte svého daňového poradce nebo doporučení na něj, můžete ho hledat na webových stránkách Komory daňových poradců ČR, kde je jejich kompletní jednou týdně aktualizovaný seznam. Všichni zde uvedení daňoví poradci mají osvědčení k výkonu daňového poradenství a splňují kvalifikační požadavky ověřené náročnou zkouškou zaměřenou na daňové právo a účetnictví. Všichni daňoví poradci mají také povinně uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem této činnosti, a ze zákona je garantována jejich mlčenlivost. Daňový poradce se prokazuje průkazem a osvědčením vydaným Komorou daňových poradců.

Cena
Cena za služby daňového poradce je vždy smluvní a záleží na konkrétní smlouvě. Neexistuje žádný sazebník a není stanovena žádná minimální nebo maximální hranice. V závislosti na konkrétním případu se lze dohodnout na paušální platbě nebo na hodinové sazbě. Za jedno daňové přiznání však určitě počítejte s cenou v řádu tisíců korun, u komplikovaných přiznání pro větší subjekty i desetitisíců.
Pokud chcete daňového poradce použít pouze k odkladu termínu podání daňového přiznání a jeho dalších služeb už využít nehodláte, pak vás i toto pouhé razítko bude stát minimálně tisíc korun.

Vzájemná spolupráce
Je třeba si rozmyslet, co všechno budete po daňovém poradci chtít. Pouhé vyplnění formuláře daňového přiznání trvá obvykle pouze několik hodin a je také levnější. Vždy však záleží na tom, jak kompletní doklady poradci dodáte a na jejich složitosti. Daňový poradce může při zpracování daňového přiznání provést i kontrolu všech podkladů, což může trvat déle a navýší se tím cena za jeho služby, zároveň tím však poradce přebírá daleko větší zodpovědnost. V opačném případě totiž poradce zodpovídá pouze za zpracování daňového přiznání a klient za správnost a rozsah předaných podkladů. Postup a rozsah práce je proto třeba předem domluvit a ošetřit ve smlouvě. 
Někdy se vám peníze zaplacené daňovému poradci mohou i vyplatit, správným uplatněním všech odečitatelných položek, nezdanitelných příjmů a slev se může totiž vaše výsledná daň podstatně snížit.

Související články:
Přiznání k dani z příjmů - úrok z prodlení
Přiznání k dani z příjmů - způsob podání a platba
Přiznání k dani z příjmů - odčitatelné položky
Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály
Přiznání k dani z příjmů - kniha jízd nebo paušální výdaj
Přiznání k dani z příjmů - solidární daň
Přiznání k dani z příjmů - slevy na dani
Přiznání k dani z příjmů - dary
Přiznání k dani z příjmů - sleva na manželku
Přiznání k dani z příjmů - základní sleva na poplatníka a sleva na studenta
Přiznání k dani z příjmů - sleva za umístění dítěte
Přiznání k dani z příjmů - sleva na dítě
Přiznání k dani z příjmů - opravné a dodatečné přiznání

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.