Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovna přehlasovala prezidentské veto, novela školského zákona bude platit

Poslanecká sněmovna včera 106 hlasy přehlasovala veto prezidenta Miloše Zemana a definitivně tak schválila novelu zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, která mimo jiné zavádí povinný rok předškolního vzdělávání. Novela také od příštího roku sjednotí přijímací zkoušky na střední školy a od školního roku 2020/2021 zavede povinnou maturitní zkoušku z matematiky. Prezident novelu vetoval na základě doporučení Svazu měst a obcí ČR, podle kterého dojde k neúměrnému zatížení obcí zavedením nároku na mateřskou školku od dvou let věku dítěte.

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, počítá od školního roku 2017/2018 s povinným rokem předškolního vzdělávání před prvním rokem povinné školní docházky. Rodiče dítěte ale budou moci za určitých podmínek zvolit i vzdělávání individuální. Zákonný zástupce dítěte bude muset v takovém případě podat řediteli mateřské školy oznámení o individuálním vzdělávání do tří měsíců před začátkem školního roku. Ředitel mateřské školy následně doporučí oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.
Podle novely mají mít také nově děti státem garantované právo na místo v mateřské školce, od roku 2017 budou mít nárok na místo v mateřské škole čtyřleté děti, od roku 2018 tříleté děti a od roku 2020 i dvouleté děti. A právě zavedení garantovaných míst v mateřských školkách pro děti již od dvou let bylo pro prezidenta důvodem k vrácení novely poslancům. Podle Svazu měst a obcí ČR by totiž tato povinnost společně s plánovaným vymezením školských obvodů spádových mateřských škol neúměrně zatížila rozpočty obcí. Ministryně školství Kateřina Valachová návrh hájila s tím, že je schopna do příslušných termínů změny uvést do praxe. Ministryně nakonec svůj postoj obhájila a poslanci novelu schválili, přičemž prezidentské veto musí Sněmovna podle článku 50 Ústavy ČR přehlasovat nadpoloviční většinou všech poslanců, tedy minimálně 101 hlasem.
Sněmovna již při prvním projednávání novely schválila také pozměňovací návrh, kterým se rozšíří individuální domácí vzdělávání i na druhý stupeň základní školy. Nyní je individuální domácí vzdělávání možné pouze u mladších žáků na prvním stupni. Vyučující, který bude doma žáky vzdělávat na prvním stupni, bude muset mít alespoň středoškolské vzdělání, k domácímu vzdělávání žáka na druhém stupni bude nutné vysokoškolské vzdělání.
Novela také zavede jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, a to od příštího školního roku 2016/2017. Výjimku dostanou jen střední školy, ve kterých se při přijímacím řízení koná i talentová zkouška. Přípravu a hodnocení výsledků testů má zajišťovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Povinnou maturitní zkoušku z matematiky budou podle novely studenti středních škol skládat až ve školním roce 2020/2021. Jednotlivé obory, pro které bude maturita z matematiky povinná, stanoví vláda nařízením.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.