Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - sleva na manželku

Výše slevy na manžela či manželku se od loňského roku nezměnila. V dnešním článku připomínáme podrobnosti týkající se uplatnění této slevy na dani. Sleva na vyživovanou manželku nebo manžela může totiž podstatně ovlivnit konečnou výši daně z příjmů. Odečíst si ji může každý poplatník v případě, že příjmy jeho manželky nepřekročí zákonem stanovený roční limit. Výjimku tvoří poplatníci využívající tzv. výdajových paušálů, kteří na toto daňové zvýhodnění nemají nárok.

Manžel nebo manželka?
Zákon mluví o slevě na manželku (manžela), slevu tedy může uplatnit jeden z manželů na svého zákonného partnera. V článku budeme z důvodu přehlednosti hovořit o slevě na manželku, což je sice poněkud genderově nevyvážené, ale statisticky je tento případ výrazně častější. Podmínkou je bydlení ve společně hospodařící domácnosti a právoplatné uzavření sňatku. Pokud manželství vznikne či zanikne v průběhu roku, uplatní se pouze poměrná část slevy za ty měsíce, ve kterých manželství trvalo, přičemž rozhodující je vždy stav na začátku měsíce.

S paušálem slevu uplatnit nelze
Podle § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si poplatníci, kteří využívají tzv. výdajové paušály, nemohou uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 korun ročně. Toto opatření neplatí jenom v případě, že poplatník má současně příjmy ze zaměstnání a příjmy z podnikání a součet základů daně ze zaměstnání, u kterých nejsou uplatněny výdaje paušálem, přesáhne 50 % celkového základu daně (psali jsme v samostatném článku).

Výše slevy
Podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si může poplatník na manželku odečíst 24 840 Kč ročně. Je-li manželka držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce - průkaz ZTP/P), zvyšuje se částka na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč ročně. Vždy ale musí být splněna podmínka, že vlastní příjem manželky nesmí přesáhnout 68 000 Kč za zdaňovací období. Příjmy se dokládají čestným prohlášením manželky, které tvoří přílohu daňového přiznání. Započítává se vždy hrubý, nikoliv čistý příjem. Jde skutečně o slevu na dani, částka se tedy odečítá z již vypočtené patnáctiprocentní daně (o slevách na dani jsme psali v tomto souhrnném článku).

Do vlastního příjmu manželky SE NEZAHRNUJÍ tyto příjmy:
 • dávky státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (např. přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné),
 • dávky osobám se zdravotním postižením a sociální služby (dávky a služby pro sociálně potřebné a to jednorázové i opakované, věcné i peněžité),
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • příjmy plynoucí ze společného jmění manželů, které již do daňového přiznání zahrnul druhý z manželů (např. příjmy z pronájmu nebo prodeje nemovitosti ve společném jmění manželů)
 • výživné na dítě do výše stanovené soudem nebo dohodou, příjmy nad rámec stanoveného výživného se již započítávají
Do limitu 68 000 Kč za zdaňovací období SE ZAPOČÍTÁVAJÍ tyto příjmy:
 • veškeré příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, včetně příjmů plynoucích z dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti
 • starobní důchody, vdovský a vdovecký důchod
 • invalidní důchody (plné i částečné)
 • mateřská - peněžitá pomoc v mateřství podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,  
 • nemocenská - dávky nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • výživné manželky po rozvodu,
 • dary,
 • příjmy z prodeje nemovitostí (mimo nemovitostí ve společném jmění manželů viz výše), 
 • příjmy z dědictví.
Související články:
Přiznání k dani z příjmů - termíny
Přiznání k dani z příjmů - úrok z prodlení
Přiznání k dani z příjmů - způsob podání a platba
Přiznání k dani z příjmů - odčitatelné položky
Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály
Přiznání k dani z příjmů - kniha jízd nebo paušální výdaj
Přiznání k dani z příjmů - solidární daň
Přiznání k dani z příjmů - slevy na dani
Přiznání k dani z příjmů - dary

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.