Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - slevy na dani

Dnešní článek je stručným souhrnným přehledem slev na dani, které poplatník při splnění potřebných podmínek může v daňovém přiznání za rok 2015 uplatnit. Některým slevám se ještě budeme postupně věnovat v samostatných článcích. Slevy na dani jsou legálním způsobem, jak snížit konečnou výši daně, kterou získáme vynásobením základu daně koeficientem 0,15. Jde tedy o slevu z již vypočtené patnáctiprocentní daně. Slev může poplatník uplatnit i více najednou. Podmínky pro uplatnění jednotlivých slev jsou definovány v příslušných paragrafech zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a vysvětleny v pokynech k daňovému přiznání, které jsou součástí formuláře Přiznání k dani z příjmů.

Stručný přehled konkrétních částek, které lze uplatnit jako slevu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2015:

Sleva na poplatníka podle § 35ba v roční výši 24 840 Kč je určena opravdu všem poplatníkům, včetně studentů, pracujících starobních důchodců a daňových nerezidentů ČR. Výše slevy zůstává stejná už od roku 2012.

Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti je podle § 35ba v roční výši 24 840 Kč. Vždy ale musí být splněna podmínka, že vlastní příjem manželky (manžela) nesmí přesáhnout 68 000 Kč za zdaňovací období. Příjmy se dokládají čestným prohlášením manželky (manžela), které tvoří přílohu daňového přiznání. Tuto slevu ovšem nemohou uplatnit poplatníci, kteří používají tzv. výdajové paušály.

Sleva na dítě umožňuje podle § 35c odečtení příslušné částky na každé vyživované dítě, které žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Také na tuto slevu nemá nárok ten, kdo používá tzv. výdajové paušály. Od 1. ledna 2015 již není výše daňové slevy na vyživované dítě pro všechny děti jednotná. Daňová sleva na první dítě zůstala beze změny, tedy ve výši 1117 Kč měsíčně nebo 13 404 Kč ročně. Za druhé dítě si ale rodiče v aktuálně podávaných daňových přiznáních za rok 2015 nově mohou odečíst z daní o 200 Kč měsíčně víc, tedy 1317 Kč měsíčně nebo 15 804 Kč ročně. Na třetí a každé další dítě je možné z daní odečíst dokonce o 300 Kč víc, tedy 1417 Kč měsíčně nebo 17 004 Kč ročně. Rodina se dvěma dětmi si tak v daňovém přiznání za rok 2015 polepší o 2 400 Kč, se třemi dětmi o 6 000 Kč. Pro rok 2016 již Poslanecká sněmovna schválila navýšení slev na děti (psali jsme zde) a vláda oznámila, že pro rok 2017 počítá s dalším navýšením.

Sleva za umístění dítěte podle § 35bb je loňskou novinkou a je určena rodičům předškolních dětí, kteří své dítě umístí v registrovaném zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy. Slevu lze uplatnit zpětně za celý rok 2015 ve výši skutečně vynaložených prostředků za pobyt dítěte v zařízení, maximálně však do výše měsíční minimální mzdy, za rok 2015 jde tedy o maximálně 9 200 Kč.

Sleva pro studenty, tedy poplatníky, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání je podle § 35ba vázána na potvrzení školy. Nárok na slevu ve výši 4 020 Kč ročně má student do věku 26 let, v případě doktorského studia do věku 28 let. Co přesně se rozumí soustavnou přípravou na budoucí povolání, upřesňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Sleva je poskytována pouze za měsíce, ve kterých jsou splněny zákonem požadované podmínky.

Sleva pro poplatníky pobírající invalidní důchod se liší podle stupně invalidity. Podle § 35ba má držitel invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně nárok na slevu 2 520 Kč za rok, v případě důchodu pro invaliditu třetího stupně na 5 040 Kč ročně. Je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P může uplatnit slevu ve výši 16 140 Kč za rok. Slevu lze uplatnit jen za kalendářní měsíce, ve kterých poplatník splňuje potřebné podmínky. 

Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením je určena zaměstnavatelům, ať už se jedná o fyzické nebo právnické osoby. Podle § 35 může zaměstnavatel uplatnit slevu ve výši 18 000 Kč ročně na každého zaměstnance se zdravotním postižením a 60 000 Kč na zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Související články:
Přiznání k dani z příjmů - termíny
Přiznání k dani z příjmů - úrok z prodlení
Přiznání k dani z příjmů - způsob podání a platba
Přiznání k dani z příjmů - odčitatelné položky
Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály
Přiznání k dani z příjmů - kniha jízd nebo paušální výdaj
Přiznání k dani z příjmů - solidární daň

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.